Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysokoškolské vzdelávanie

2014-1-SK01-KA103-000003
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Technická univerzita, Košice
2014-1-SK01-KA103-000005
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
2014-1-SK01-KA103-000006
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, n.o.
2014-1-SK01-KA103-000007
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2014-1-SK01-KA103-000008
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta, Banská Štiavnica
2014-1-SK01-KA103-000010
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2014-1-SK01-KA103-000016
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
2014-1-SK01-KA103-000019
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Komenského v Bratislave
2014-1-SK01-KA103-000020
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Katolícka univerzita v Ružomberku
2014-1-SK01-KA103-000021
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská zdravotnícka univerzita
2014-1-SK01-KA103-000024
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2014-1-SK01-KA103-000026
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
2014-1-SK01-KA103-000029
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia umení v Banskej Bystrici
2014-1-SK01-KA103-000030
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Trnavská univerzita v Trnave
2014-1-SK01-KA103-000031
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Technická univerzita vo Zvolene
2014-1-SK01-KA103-000032
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
2014-1-SK01-KA103-000033
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Žilinská univerzita v Žiline
2014-1-SK01-KA103-000047
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2014-1-SK01-KA103-000048
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2014-1-SK01-KA103-000052
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2014-1-SK01-KA103-000055
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
2014-1-SK01-KA103-000062
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Paneurópska vysoká škola
2014-1-SK01-KA103-000073
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
2014-1-SK01-KA103-000082
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Prešovská univerzita
2014-1-SK01-KA103-000089
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Ekonomická univerzita v Bratislave
2014-1-SK01-KA103-000113
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
2014-1-SK01-KA103-000135
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2014-1-SK01-KA103-000139
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2014-1-SK01-KA103-000152
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola v Sládkovičove, s.r.o.
2014-1-SK01-KA103-000257
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita J. Selyeho
2014-1-SK01-KA103-000285
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
WorkSpace Europe
2014-1-SK01-KA103-000343
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
2014-1-SK01-KA103-000373
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2014-1-SK01-KA200-000481
Envi – Mobile: Integration of mobile learning into environmental education fostering local communities development
Strom života
2014-1-SK01-KA200-000489
Skills Training for Effective Practice
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
2014-1-SK01-KA200-000491
Russian Online
Edukácia@Internet
2014-1-SK01-KA203-000464
FOOD QUALITY AND CONSUMER STUDIES
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2014-1-SK01-KA203-000470
Produktion fachsprachlicher Online-Lehr- und Lerntools und ihre Nutzung für die Ausbildung in der Fachrichtung Reiseverkehr
Technická univerzita v Košiciach
2014-1-SK01-KA203-000507
Innovating Education of Talents in Chemistry for Business Success in SMEs' Innovations
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
2015-1-SK01-KA103-008546
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2015-1-SK01-KA103-008547
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2015-1-SK01-KA103-008549
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Ekonomická univerzita v Bratislave
2015-1-SK01-KA103-008552
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
2015-1-SK01-KA103-008555
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica
2015-1-SK01-KA103-008556
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Prešovská univerzita v Prešove
2015-1-SK01-KA103-008560
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
2015-1-SK01-KA103-008562
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
2015-1-SK01-KA103-008564
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Technická univerzita v Košiciach
2015-1-SK01-KA103-008569
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2015-1-SK01-KA103-008571
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
2015-1-SK01-KA103-008572
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2015-1-SK01-KA103-008574
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s. r. o.
2015-1-SK01-KA103-008575
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
2015-1-SK01-KA103-008576
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Trnavská univerzita v Trnave
2015-1-SK01-KA103-008592
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Komenského v Bratislave
2015-1-SK01-KA103-008593
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Technická univerzita vo Zvolene
2015-1-SK01-KA103-008597
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Žilinská univerzita v Žiline
2015-1-SK01-KA103-008608
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola Danubius
2015-1-SK01-KA103-008611
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2015-1-SK01-KA103-008616
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
2015-1-SK01-KA103-008619
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Katolícka univerzita v Ružomberku
2015-1-SK01-KA103-008659
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
2015-1-SK01-KA103-008666
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
2015-1-SK01-KA103-008669
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
2015-1-SK01-KA103-008672
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia umení v Banskej Bystrici
2015-1-SK01-KA103-008673
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
2015-1-SK01-KA103-008679
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Paneurópska vysoká škola n.o.
2015-1-SK01-KA103-008693
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2015-1-SK01-KA103-008702
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
2015-1-SK01-KA103-008722
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita J. Selyeho v Komárne
2015-1-SK01-KA103-008730
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
2015-1-SK01-KA103-008772
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Work Space Europe
2015-1-SK01-KA103-008794
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
2015-1-SK01-KA107-008626
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Ekonomická univerzita v Bratislave
2015-1-SK01-KA107-008631
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Prešovská uni v Prešove
2015-1-SK01-KA107-008689
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Paneurópska univerzita
2015-1-SK01-KA107-008717
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2015-1-SK01-KA107-008727
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Žilinská univerzita v Žiline
2015-1-SK01-KA107-008747
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej spravy v BA
2015-1-SK01-KA107-008760
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne
2015-1-SK01-KA107-008770
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Vysoká škola Danubius
2015-1-SK01-KA107-008773
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach
2015-1-SK01-KA107-008817
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Technická univerzita vo Zvolene
2015-1-SK01-KA107-008868
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita Matej Bela v Banskej Bystrici
2015-1-SK01-KA107-008869
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita Komenského
2015-1-SK01-KA107-008876
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Technická univerzita v Košiciach
2015-1-SK01-KA203-008915
Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience
Univerzita Komenského v Bratislave
2015-1-SK01-KA203-008959
UNIALL- Accessibility of Higher Education for Students with Special Needs
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2016-1-SK01-KA103-022121
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Ekonomická univerzita v Bratislave
2016-1-SK01-KA103-022122
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica
2016-1-SK01-KA103-022124
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Technická univerzita vo Zvolene
2016-1-SK01-KA103-022126
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
2016-1-SK01-KA103-022127
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
2016-1-SK01-KA103-022128
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Prešovská univerzita v Prešove
2016-1-SK01-KA103-022129
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2016-1-SK01-KA103-022130
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
2016-1-SK01-KA103-022131
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
2016-1-SK01-KA103-022132
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Trnavská univerzita v Trnave
2016-1-SK01-KA103-022137
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2016-1-SK01-KA103-022138
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2016-1-SK01-KA103-022142
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2016-1-SK01-KA103-022143
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
2016-1-SK01-KA103-022152
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Technická univerzita v Košiciach
2016-1-SK01-KA103-022153
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
2016-1-SK01-KA103-022155
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Katolícka univerzita v Ružomberku
2016-1-SK01-KA103-022156
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Komenského v Bratislave
2016-1-SK01-KA103-022160
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
2016-1-SK01-KA103-022161
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia umení v Banskej Bystrici
2016-1-SK01-KA103-022169
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2016-1-SK01-KA103-022182
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
2016-1-SK01-KA103-022197
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
2016-1-SK01-KA103-022200
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita J. Selyeho v Komárne
2016-1-SK01-KA103-022228
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Žilinská univerzita v Žiline
2016-1-SK01-KA103-022248
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
2016-1-SK01-KA103-022308
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Paneurópska vysoká škola n.o.
2016-1-SK01-KA103-022320
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2016-1-SK01-KA103-022337
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
2016-1-SK01-KA103-022341
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
2016-1-SK01-KA103-022382
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie, n. o.
2016-1-SK01-KA103-022415
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
2016-1-SK01-KA103-022416
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
WorkSpace Europe
2016-1-SK01-KA103-022425
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola Danubius s.r.o.
2016-1-SK01-KA107-022164
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín.
Paneurópska vysoká škola
2016-1-SK01-KA107-022167
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2016-1-SK01-KA107-022168
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín.
Univerzita Komenského v Bratislave
2016-1-SK01-KA107-022203
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Prešovská univerzita v Prešove
2016-1-SK01-KA107-022213
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Slovenská technická univerzita
2016-1-SK01-KA107-022284
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín.
Ekonomická univerzita v Bratislave
2016-1-SK01-KA107-022303
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Technická univerzita vo Zvolene
2016-1-SK01-KA107-022335
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Katolícka univerzita v Ružomberku
2016-1-SK01-KA107-022346
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2016-1-SK01-KA107-022352
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín.
Vysoká škola výtvarných umení
2016-1-SK01-KA107-022383
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín.
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach
2016-1-SK01-KA107-022412
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2016-1-SK01-KA107-022433
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita J.Selyeho
2016-1-SK01-KA107-022434
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín.
Technická univerzita v Košiciach
2016-1-SK01-KA107-022448
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
2016-1-SK01-KA203-022551
Extending and reinforcing good practice in teacher development
Ekonomická univerzita v Bratislave
2016-1-SK01-KA203-022611
Udržateľnosť malých a rodinných fariem
Slovenská poľnohospodárska univerzita
2016-2-SK01-KA107-022633
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Paneurópska vysoká škola
2016-2-SK01-KA107-034902
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Ekonomická univerzita v Bratislave
2016-2-SK01-KA107-034903
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2016-2-SK01-KA107-034906
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach
2016-2-SK01-KA107-034907
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Technická univerzita v Košiciach
2017-1-SK01-KA103-034909
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s. r. o.
2017-1-SK01-KA103-034910
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
2017-1-SK01-KA103-034914
Ekonomická univerzita v Bratislave
2017-1-SK01-KA103-034916
Technická univerzita vo Zvolene
2017-1-SK01-KA103-034917
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2017-1-SK01-KA103-034918
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
2017-1-SK01-KA103-034925
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
2017-1-SK01-KA103-034927
Katolícka univerzita v Ružomberku
2017-1-SK01-KA103-034932
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
2017-1-SK01-KA103-034934
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
2017-1-SK01-KA103-034935
Paneurópska vysoká škola n.o.
2017-1-SK01-KA103-034937
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
2017-1-SK01-KA103-034942
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
2017-1-SK01-KA103-034943
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2017-1-SK01-KA103-034944
Technická univerzita v Košiciach
2017-1-SK01-KA103-034949
Žilinská univerzita v Žiline
2017-1-SK01-KA103-034955
Prešovská univerzita v Prešove
2017-1-SK01-KA103-034961
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
2017-1-SK01-KA103-034981
Trnavská univerzita v Trnave
2017-1-SK01-KA103-034989
Univerzita Komenského v Bratislave
2017-1-SK01-KA103-034994
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2017-1-SK01-KA103-035010
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
2017-1-SK01-KA103-035011
Vysoká škola Danubius s.r.o.
2017-1-SK01-KA103-035012
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica
2017-1-SK01-KA103-035017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2017-1-SK01-KA103-035019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
2017-1-SK01-KA103-035043
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2017-1-SK01-KA103-035083
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
2017-1-SK01-KA103-035093
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2017-1-SK01-KA103-035098
Akadémia umení v Banskej Bystrici
2017-1-SK01-KA103-035159
Univerzita J. Selyeho v Komárne
2017-1-SK01-KA103-035194
WorkSpace Europe
2017-1-SK01-KA103-035243
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
2017-1-SK01-KA103-035264
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
2017-1-SK01-KA107-034945
Ekonomická univerzita v Bratislave
2017-1-SK01-KA107-034946
Univerzita Komenského v Bratislave
2017-1-SK01-KA107-034947
Paneuropean University
2017-1-SK01-KA107-034985
Katolícka univerzita v Ružomberku
2017-1-SK01-KA107-034986
Trnavská univerzita v Trnave
2017-1-SK01-KA107-034991
Žilinská univerzita v Žiline
2017-1-SK01-KA107-035006
Technická univerzita vo Zvolene
2017-1-SK01-KA107-035037
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2017-1-SK01-KA107-035039
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2017-1-SK01-KA107-035108
Akadémia ozbrojených síl Generála Milana Rastislava Štefánika
2017-1-SK01-KA107-035143
Technická univerzita v Košiciach
2017-1-SK01-KA107-035146
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2017-1-SK01-KA107-035193
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2017-1-SK01-KA107-035203
Vysoka skola Danubius s.r.o.
2017-1-SK01-KA107-035205
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2017-1-SK01-KA107-035223
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2017-1-SK01-KA107-035266
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
2017-1-SK01-KA107-035281
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
2017-1-SK01-KA107-035282
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
2017-1-SK01-KA203-035352
Service learning vo vysokoškolskom vzdelávaní – podpora tretieho poslania univerzít a občianskej angažovanosti študentov a študentiek
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2017-1-SK01-KA203-035402
Focusing Education on Composability, Comprehensibility and Correctness of Working Software
Technická univerzita v Košiciach
2017-1-SK01-KA203-035412
Professional Accessible community interpreting – a gateway to migrant integration
Univerzita Komenského v Bratislave
2018-1-SK01-KA103-045835
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
2018-1-SK01-KA103-045836
Ekonomická univerzita v Bratislave
2018-1-SK01-KA103-045838
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom s.r.o.
2018-1-SK01-KA103-045839
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2018-1-SK01-KA103-045840
Katolícka univerzita v Ružomberku
2018-1-SK01-KA103-045843
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
2018-1-SK01-KA103-045845
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2018-1-SK01-KA103-045846
Žilinská univerzita v Žiline
2018-1-SK01-KA103-045851
Paneurópska vysoká škola
2018-1-SK01-KA103-045852
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
2018-1-SK01-KA103-045853
Akadémia policajného zboru v Bratislave
2018-1-SK01-KA103-045854
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
2018-1-SK01-KA103-045856
Akadémia umení v Banskej Bystrici
2018-1-SK01-KA103-045857
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2018-1-SK01-KA103-045862
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2018-1-SK01-KA103-045868
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2018-1-SK01-KA103-045891
Prešovská univerzita v Prešove
2018-1-SK01-KA103-045902
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
2018-1-SK01-KA103-045904
Trnavská univerzita v Trnave
2018-1-SK01-KA103-045911
Bratislavská medzinárodna škola liberálnych štúdií, n.o.
2018-1-SK01-KA103-045918
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
2018-1-SK01-KA103-045929
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2018-1-SK01-KA103-045931
Technická univerzita v Košiciach
2018-1-SK01-KA103-045936
Technická univerzita vo Zvolene
2018-1-SK01-KA103-045954
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2018-1-SK01-KA103-045955
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
2018-1-SK01-KA103-045962
Univerzita Komenského v Bratislave
2018-1-SK01-KA103-045969
Univerzita J. Selyeho
2018-1-SK01-KA103-046003
WorkSpace Europe
2018-1-SK01-KA103-046063
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2018-1-SK01-KA103-046151
Univerzita Pavla Jozef Šafárika v Košiciach
2018-1-SK01-KA103-046152
Vysoká škola Danubius s.r.o.
2018-1-SK01-KA103-046234
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
2018-1-SK01-KA107-045906
Ekonomická univerzita v Bratislave
2018-1-SK01-KA107-045913
Paneurópska vysoká škola
2018-1-SK01-KA107-045937
Prešovská univerzita v Prešove
2018-1-SK01-KA107-045941
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2018-1-SK01-KA107-045949
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2018-1-SK01-KA107-045960
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2018-1-SK01-KA107-045965
Trnavská univerzita v Trnave
2018-1-SK01-KA107-045968
Univerzita Komenského v Bratislave
2018-1-SK01-KA107-046016
Akadémia ozbrojených síl Gen. M.R. Štefánika
2018-1-SK01-KA107-046051
Technická univerzita v Košiciach
2018-1-SK01-KA107-046079
Technická univerzita vo Zvolene
2018-1-SK01-KA107-046082
Katolícka univerzita v Ružomberku
2018-1-SK01-KA107-046092
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2018-1-SK01-KA107-046122
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2018-1-SK01-KA107-046156
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2018-1-SK01-KA107-046175
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
2018-1-SK01-KA107-046228
WorkSpace Europe
2018-1-SK01-KA107-046229
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, n.o.
2018-1-SK01-KA107-046235
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
2018-1-SK01-KA107-046245
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2018-1-SK01-KA203-046318
Building Curriculum Infrastructure in Medical Education
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2018-1-SK01-KA203-046324
Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2018-1-SK01-KA203-046330
Public Administration Education Quality Enhancement
Asociácie inštitútov a škôl verejnej správy v strednej a východnej Európe - NISPAcee združenie
2018-1-SK01-KA203-046375
Internationalisierung und Weiterentwicklung des Doktorandenstudiums
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2018-1-SK01-KA203-046382
Príprava budúcich IT profesionálov založená na učení prácou
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2019-1-SK01-KA103-059929
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom s.r.o.
2019-1-SK01-KA103-059931
Prešovská univerzita v Prešove
2019-1-SK01-KA103-059939
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2019-1-SK01-KA103-059940
Ekonomická univerzita v Bratislave
2019-1-SK01-KA103-059943
Akadémia policajného zboru v Bratislave
2019-1-SK01-KA103-059950
Vysoka skola medzinarodneho podnikania ISM Slovakia v Presove
2019-1-SK01-KA103-059965
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2019-1-SK01-KA103-059966
Katolícka univerzita v Ružomberku
2019-1-SK01-KA103-059967
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
2019-1-SK01-KA103-059971
Paneuropean University
2019-1-SK01-KA103-059978
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2019-1-SK01-KA103-060014
Akademia umeni v Banskej Bystrici
2019-1-SK01-KA103-060015
Vysoka skola múzických umení v Bratislave
2019-1-SK01-KA103-060018
Technická univerzita v Košiciach
2019-1-SK01-KA103-060044
Žilinská univerzita v Žiline
2019-1-SK01-KA103-060045
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2019-1-SK01-KA103-060107
Technická univerzita vo Zvolene
2019-1-SK01-KA103-060110
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2019-1-SK01-KA103-060125
Trnavská univerzita v Trnave
2019-1-SK01-KA103-060129
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
2019-1-SK01-KA103-060139
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
2019-1-SK01-KA103-060145
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2019-1-SK01-KA103-060180
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
2019-1-SK01-KA103-060213
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
2019-1-SK01-KA103-060215
Bratislavska medzinarodna skola liberalnych studii, n.o.
2019-1-SK01-KA103-060271
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2019-1-SK01-KA103-060280
Univerzita Komenského v Bratislave
2019-1-SK01-KA103-060281
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2019-1-SK01-KA103-060320
Univerzita Pavla Jozef Šafárika v Košiciach
2019-1-SK01-KA103-060333
WorkSpace Europe
2019-1-SK01-KA103-060353
Vysoka skola Danubius s.r.o.
2019-1-SK01-KA103-060384
Univerzita J. Selyeho
2019-1-SK01-KA103-060420
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
2019-1-SK01-KA107-060004
Paneurópska vysoká škola
2019-1-SK01-KA107-060094
Trnavská univerzita v Trnave
2019-1-SK01-KA107-060126
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2019-1-SK01-KA107-060224
Technická univerzita vo Zvolene
2019-1-SK01-KA107-060279
Katolícka univerzita v Ružomberku
2019-1-SK01-KA107-060290
Univerzita Komenského v Bratislave
2019-1-SK01-KA107-060296
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
2019-1-SK01-KA107-060299
Prešovská univerzita v Prešove
2019-1-SK01-KA107-060303
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2019-1-SK01-KA107-060323
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2019-1-SK01-KA107-060331
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
2019-1-SK01-KA107-060360
WorkSpace Europe
2019-1-SK01-KA107-060391
Technická univerzita v Košiciach
2019-1-SK01-KA107-060396
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2019-1-SK01-KA107-060401
Vysoká škola Danubius s.r.o.
2019-1-SK01-KA107-060402
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2019-1-SK01-KA107-060407
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
2019-1-SK01-KA107-060423
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
2019-1-SK01-KA107-060424
Ekonomická univerzita v Bratislave
2019-1-SK01-KA203-060671
Improving academic teaching and internationalisation through enhanced competences of university teachers
Univerzita Komenského v Bratislave
2019-1-SK01-KA203-060778
Construction Safety with Education and Training using Immersive Reality
Technická univerzita v Košiciach
2019-1-SK01-KA203-060789
Education of Future ICT Experts Based on Smart Society Needs
Žilinská univerzita v Žiline
2019-1-SK01-KA203-060807
Quality Assurance Student Experts
Študentská rada vysokých škôl o. z.
2020-1-SK01-KA103-077721
Vysoká škola DTI, s.r.o.
2020-1-SK01-KA103-077723
Vysoká škola manažmentu
2020-1-SK01-KA103-077726
Ekonomická univerzita v Bratislave
2020-1-SK01-KA103-077727
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2020-1-SK01-KA103-077741
Trnavská univerzita v Trnave
2020-1-SK01-KA103-077745
Prešovská univerzita v Prešove
2020-1-SK01-KA103-077746
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
2020-1-SK01-KA103-077747
Akadémia umení v Banskej Bystrici
2020-1-SK01-KA103-077753
Technická univerzita vo Zvolene
2020-1-SK01-KA103-077758
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2020-1-SK01-KA103-077759
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2020-1-SK01-KA103-077769
Paneurópska vysoká škola
2020-1-SK01-KA103-077781
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica
2020-1-SK01-KA103-077791
Univerzita Komenského v Bratislave
2020-1-SK01-KA103-077793
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2020-1-SK01-KA103-077806
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
2020-1-SK01-KA103-077807
Žilinská univerzita v Žiline
2020-1-SK01-KA103-077820
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2020-1-SK01-KA103-077841
Katolícka univerzita v Ružomberku
2020-1-SK01-KA103-077851
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2020-1-SK01-KA103-077857
Technická univerzita v Košiciach
2020-1-SK01-KA103-077860
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
2020-1-SK01-KA103-077864
Akadémia policajného zboru v Bratislave
2020-1-SK01-KA103-077891
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2020-1-SK01-KA103-077921
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2020-1-SK01-KA103-078076
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, s.r.o.
2020-1-SK01-KA103-078081
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, n.o.
2020-1-SK01-KA103-078102
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2020-1-SK01-KA103-078122
Vysoká škola Danubius s.r.o.
2020-1-SK01-KA103-078128
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
2020-1-SK01-KA103-078130
Univerzita J. Selyeho
2020-1-SK01-KA103-078148
WorkSpace Europe
2020-1-SK01-KA107-077756
Ekonomická univerzita v Bratislave
2020-1-SK01-KA107-077761
Paneurópska vysoká škola
2020-1-SK01-KA107-077765
Univerzita Komenského v Bratislave
2020-1-SK01-KA107-077779
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2020-1-SK01-KA107-077790
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2020-1-SK01-KA107-077822
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2020-1-SK01-KA107-077879
Vysoká škola manažmentu
2020-1-SK01-KA107-077885
Žilinská univerzita v Žiline
2020-1-SK01-KA107-077893
Prešovská univerzita v Prešove
2020-1-SK01-KA107-078040
Trnavská univerzita v Trnave
2020-1-SK01-KA107-078054
Katolícka univerzita v Ružomberku
2020-1-SK01-KA107-078059
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2020-1-SK01-KA107-078070
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2020-1-SK01-KA107-078082
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2020-1-SK01-KA107-078114
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
2020-1-SK01-KA107-078121
Vysoká škola Danubius
2020-1-SK01-KA107-078147
WorkSpace Europe
2020-1-SK01-KA107-078155
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2020-1-SK01-KA107-078162
Technická univerzita vo Zvolene
2020-1-SK01-KA107-078169
Technická univerzita v Košiciach
2020-1-SK01-KA107-078181
Univerzita J. Selyeho v Komárne
2020-1-SK01-KA107-078196
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2020-1-SK01-KA107-078202
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
2020-1-SK01-KA203-078263
Developing a new curriculum in Global Migration, Diaspora and Border Studies in East-Central Europe
Univerzita Komenského v Bratislave
2020-1-SK01-KA203-078299
Designing holistic and sustainable educational development to improve student learning
Ekonomická univerzita v Bratislave
2020-1-SK01-KA203-078306
Upgrade with Learner-centred Approach
Katolícka univerzita v Ružomberku
2020-1-SK01-KA203-078333
Inovácia štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory s ohľadom na digitalizáciu výučby
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2020-1-SK01-KA203-078349
Enhance skills and competences to boost ecological innovation in automotive industry
Centrum vedecko technických informácií Slovenskej republiky
2020-1-SK01-KA203-078363
Európske dimenzie internacionalizácie doktorandského štúdia v biotechnológiách a potravinárstve
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva
2020-1-SK01-KA203-078369
Supporting internationalisation of HE through professionalising services for mobile academic staff
SAIA, n. o.
2020-1-SK01-KA203-078379
Learning Landscapes
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva