Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školské vzdelávanie
2014-1-AT01-KA201-000896
ACT in Europe
Gymnázium Andreja Kmeťa
2014-1-AT01-KA201-000905
Enhanced Skills, Competence and Practice for the Economy
Gymnázium - Gimnázium Štúrovo
2014-1-AT01-KA201-000909
Ecological, what Else? Sustainable Schools on the fast Lane in Europe!
Stredná odborná škola
2014-1-BG01-KA201-001396
Forensics and Creative Theatre
Gymnázium
2014-1-BG01-KA201-001459
Games Always Make Everyone Supportive
Základná škola
2014-1-CZ01-KA201-001750
Další evropská spolupráce mateřských školek 3
Materská škola
2014-1-CZ01-KA201-001752
Handmade Tradition
Materská škola
2014-1-CZ01-KA201-001759
Together at a Table
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
2014-1-CZ01-KA201-001785
Solidarity without Frontiers
Základná škola
2014-1-DE03-KA201-001294
Ready >> Set >> Go - for Life after School as happy Europeans
Základná škola
2014-1-DE03-KA201-001363
Plastic-S-kills - Die Plastiktüte zwischen Kult und Katastrophe
Obchodná akadémia
2014-1-DE03-KA201-001540
Berufliche Perspektiven in Europa
Gymnázium
2014-1-EL01-KA201-001286
Technology for Life
Základná škola - Alapiskola
2014-1-ES01-KA201-003384
Trilinguablog
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2014-1-ES01-KA201-004683
Roll the Dice
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa
2014-1-ES01-KA201-004981
Lessons for Present, Lessons for Future
Gymnázium Angely Merici
2014-1-IE01-KA201-000307
Raising Expectations through Erasmus+
Základná škola sv. Cyrila a Metoda
2014-1-IT02-KA201-003368
A Virtual Intertextual Tour across Ancient Entrepreneurship
Hotelová akadémia
2014-1-LT01-KA201-000650
Socialize, Observe, Learn
Základná škola
2014-1-NL01-KA201-001069
21st Century Europeans, power to the Pupils
Gymnázium - Gimnázium
2014-1-NL01-KA201-001125
Under the Same Sky, O pen Minds and Equal Rights for All
Základná škola
2014-1-PL01-KA201-002787
Career in Art
Stredná umelecká škola Ladislava Bielika
2014-1-PL01-KA201-002875
Creativity knows no Borders
Gymnázium Mikuláša Kováča
2014-1-PL01-KA201-002887
Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda
2014-1-PL01-KA201-003429
Building Potencial of School in Areas of Healthy Lifestyle and Protecting Environment the Way of Balanced Students' Development
Základná škola s materskou školou
2014-1-PL01-KA201-003623
Our Digital Science Lab
Cirkevná spojená škola
2014-1-PT01-KA201-000823
Old Jobs and New Jobs
Základná škola Haniska
2014-1-RO01-KA201-002885
Healthy European Youth
Stredná odborná škola
2014-1-SE01-KA201-000929
The Creative Lion
Súkromná stredná umelecká škola filmová
2014-1-SE01-KA201-000961
Europeans Teaching and Learning Together
Stredná odborná škola drevárska
2014-1-SK01-KA101-000034
Komunikujme- učme sa - spolupracujme
Základná škola s materskou školou, Babín
2014-1-SK01-KA101-000038
Vzdelanie má horké korienky, ale sladké ovocie.
Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
2014-1-SK01-KA101-000041
Implementing CLIL method into the school curriculum
Gymnázium Andreja Vrábla, Levice
2014-1-SK01-KA101-000043
Implementing CLIL method as a tool for motivation of students with educational difficulties
Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
2014-1-SK01-KA101-000044
Study, practise, know
Cirkevná spojená škola
2014-1-SK01-KA101-000046
Overcoming Cultural Borders Within European Community And Its Implementation Into Education
Gymnázium, Partizánske
2014-1-SK01-KA101-000065
Inspiring ERA
Gymnázium bilingválne
2014-1-SK01-KA101-000104
PROGRES - Profesionálny Rast Osobnosti = Globálny Rozvoj Edukačného Systému
Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
2014-1-SK01-KA101-000106
Vzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku a britskej kultúre
Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
2014-1-SK01-KA101-000107
Language development of pedagogical staff
Základná škola s materskou školou, Bučany
2014-1-SK01-KA101-000108
Profesijný rozvoj pedagógov Základnej školy nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ Bzince pod Javorinou
Základná škola nár. um Ľ. Podjavorinskej s MŠ, Bzince pod Javorinou
2014-1-SK01-KA101-000136
Vzdelaný učiteľ + Kreatívny učiteľ = Lepší učiteľ
Gymnázium Angely Merici
2014-1-SK01-KA101-000141
Anglický jazyk ako prostriedok na ceste k výchove dobrých, múdrych a aktívnych detí
Súkromná základná škola, J. Bakossa 5, Banská Bystrica
2014-1-SK01-KA101-000145
Internacionalizácia a modernizácia vzdelávania
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša
2014-1-SK01-KA101-000148
Inovatívny učiteľ - európsky rozmer školy
Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice
2014-1-SK01-KA101-000160
Stále IN
Gymnazium bl. Pavla Petra Gojdiča
2014-1-SK01-KA101-000168
English is Easy!
Materská škola
2014-1-SK01-KA101-000181
European School - Key to Modern European Education
Základná škola s materskou školou F. J. Fugu, Vinné
2014-1-SK01-KA101-000184
Vzdelávame sa v Európe, vzdelávame pre Európu.
Evanjelické gymnázium
2014-1-SK01-KA101-000186
Rozvoj inovatívnych metód vzdelávania anglického jazyka na Javorke
Gymnázium, Javorová 16, Spišska Nová Ves
2014-1-SK01-KA101-000189
TEACHER TRAINING COURSES
Základná škola pre žiakov s autizmom
2014-1-SK01-KA101-000194
V medzinárodnom svete sa nestratíme
Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina
2014-1-SK01-KA101-000200
Spoločná Európa
Gymnázium Ľ. Štúra
2014-1-SK01-KA101-000202
Inovatívne metódy vyučovania na základnej škole
Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2
2014-1-SK01-KA101-000204
Zlepšenie kvality vyučovania cudzích jazykov
Základná škola, Zázrivá
2014-1-SK01-KA101-000205
GMRSKE Slovakia
Gymnázium M. R. Štefánika, Košice
2014-1-SK01-KA101-000213
"Narnijskí učitelia bez vrások"
Cirkevná základná škola - Narnia
2014-1-SK01-KA101-000227
Zjednotení v rôznorodosti
Piaristická spojená škola Františka Hanáka
2014-1-SK01-KA101-000238
Anglický jazyk - okno do Európy
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu
2014-1-SK01-KA101-000239
Cesta k modernizácii a inovácii vyučovacieho procesu
Základná škola s materskou školou, Demandice
2014-1-SK01-KA101-000240
Počúvať srdcom
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Kremnica
2014-1-SK01-KA101-000246
Enseignement pratique du francais par une méthode comparative
Základná škola
2014-1-SK01-KA101-000250
Z regiónu do sveta - zdokonaľme si anglický jazyk
Základna škola s materskou školou Terézie Vansovej
2014-1-SK01-KA101-000252
Zlepšenie kvality výučby anglického jazyka , motivovanie žiakov, využívanie nových technológií vo výchovno-vzdelávacom procese
Základná skola Bálinta Balassiho s vyučovacím jazykom maďarským, Vinica
2014-1-SK01-KA101-000269
Moderný učiteľ
Základná škola Pavla Dobšinského
2014-1-SK01-KA101-000289
Zlepšenie kvality výučby cudzích jazykov a príprava na zmenu maturitnej skúšky úrovne C1
Spojená škola, Novohradská
2014-1-SK01-KA101-000293
Zlepšenie metodológie vyučovania cudzích jazykov na Gymnáziu Varšavská
Gymnázium
2014-1-SK01-KA101-000294
Hospitácie odborných predmetov na stredných školách v Hamburgu
Gymnázium Bilíkova
2014-1-SK01-KA101-000307
Modernizácia a skvalitnenie vyučovania cudzích jazykov
Základná škola E. M. Šoltésovej
2014-1-SK01-KA101-000314
Let's take new steps in our teaching
Spojená škola sv. Františka z Assisi
2014-1-SK01-KA101-000316
Rozvoj školy a kvality vzdelávania
Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 17, Martin
2014-1-SK01-KA101-000323
Metodika vyučovania anglického jazyka s využívaním moderných metód a moderných technológií so zameraním na kreativitu, efektívne jazykové vyučovanie a spoznávanie kultúry anglicky hovoriacichín
Základná škola, P. Horova, Michalovce
2014-1-SK01-KA101-000325
To share the received
Evanjelická spojená škola
2014-1-SK01-KA101-000326
Pokroková škola má vzdelaných učiteľov
Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
2014-1-SK01-KA101-000339
Zlepšenie kvality výučby cudzích jazykov
Základná škola s materskou školou, Partizánska Ľupča 419
2014-1-SK01-KA101-000355
Zlepšenie kvality výučby anglického jazyka a zvýšenie motivácie žiakov využitím nových metód na Základnej škole Rajčianska 3.
Základná škola, Rajčianska 3, Bratislava
2014-1-SK01-KA101-000357
Zlepšenie kvality výučby cudzích jazykov
Základná škola s materskou školou, Stankovany
2014-1-SK01-KA101-000362
Rozvojom kompetencií učiteľa k rozvoju osobnosti študenta
Gymnázium sv. Edity Steinovej
2014-1-SK01-KA101-000370
Vzdelávacie mobility pre učiteľov cudzích jazykov
Základná škola Dr. J. Dérera
2014-1-SK01-KA101-000372
Podporou európskych jazykov a školského riadenia za vyššiu kvalitu vzdelávania
Základná škola
2014-1-SK01-KA101-000374
Alternatíva spoza hraníc
Spojená škola internátna, M. R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou
2014-1-SK01-KA101-000389
Farby a zvuky Európy
Základná umelecká škola, Sliač
2014-1-SK01-KA101-000390
Talking in English is easy
Základná škola, Predmier
2014-1-SK01-KA101-000392
O krok vpred s etwinningom
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné
2014-1-SK01-KA200-000481
Envi – Mobile: Integration of mobile learning into environmental education fostering local communities development
Strom života
2014-1-SK01-KA200-000489
Skills Training for Effective Practice
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
2014-1-SK01-KA200-000491
Russian Online
Edukácia@Internet
2014-1-SK01-KA201-000431
Bags to do in your city
Základná škola Dr. J. Dérera
2014-1-SK01-KA201-000434
from Classroom To Career
Stredná zdravotnícka škola
2014-1-SK01-KA201-000436
No Enemies Violence - Equal Rights
Spojená škola, Martin
2014-1-SK01-KA201-000441
V rozprávkovom lese
Základná škola s materskou školou, Madunice
2014-1-SK01-KA201-000445
Key Competences for School Sustainability
Stredná odborná škola
2014-1-SK01-KA201-000457
European Network of Debate Teachers
Slovenská debatná asociácia
2014-1-SK01-KA201-000472
MEDIA EDUCATION: FROM PASSIVE CONSUMERS TO ACTIVE CREATORS
Stredná priemyselná škola, Svidník
2014-1-SK01-KA201-000485
Touching Hearts for Environmental International Awareness
Gymnázium Andreja Vrábla, Levice
2014-1-SK01-KA201-000500
Bezpečná energia - energia pre budúcnosť
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
2015-1-BG01-KA219-014230
Effective Communication - A Successful Future Life
Základná škola
2015-1-CY01-KA219-011849
ARTS@CREATIVITY.EU
Zakladna skola Severna21 Moldava nad Bodvou
2015-1-CZ01-KA219-013712
FIT School Children from Finland, Slovakia and the Czech Republic
Základná škola Sama Cambela
2015-1-CZ01-KA219-013831
Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou
Obchodná akadémia
2015-1-CZ01-KA219-013834
Be fit!
Základná škola, Juh 1054, Vranov nad Topľou
2015-1-CZ01-KA219-013852
Nalézání zmizelých osudů. Mementa světových válek 20. století pro mladého člověka
Stredná priemyselná škola
2015-1-CZ01-KA219-013921
Let's Walk and Learn - Education viaTourist Paths in Europe
Gymnázium
2015-1-CZ01-KA219-013955
Student Entrepreneurship in Europe
Obchodna akademia, Watsonova 61, Kosice
2015-1-CZ01-KA219-014005
Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success
Základná škola s materskou školou Zubrohlava
2015-1-DE03-KA219-013489
Die Kunst, Zukunft in Europa zu gestalten
Základná škola - Grundchule, Hradné námestie 38, Kežmarok
2015-1-DE03-KA219-013493
European Challenges in Sustainable Energy Production by Biotechnology
Gymnázium sv. Františka Assiského
2015-1-DE03-KA219-013567
COMBATING AND PREVENTING BULLYİNG IN SCHOOLS OF EUROPE
ZS Gabora Bethlena
2015-1-DE03-KA219-013590
We move (in) Europe - yesterday, today, tomorrow
Základná škola s materskou školou Radošina, kpt. Nálepku 530/13 956 05 Radošina
2015-1-DE03-KA219-013639
Hänsel und Gretel - ein inklusives Kulturprojekt
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
2015-1-DE03-KA219-013647
Say NO to indifference
Gymnázium
2015-1-DE03-KA219-013808
KoBra - Koblenz trifft Bratislava – Working together in Europe
Zakladna skola s materskou skolou
2015-1-DE03-KA219-013840
Young European Cooperatives
Obchodná akadémia
2015-1-ES01-KA219-015525
Creative Ways Of Teaching: Recycling Art and Entrepreneurial Attitude
Gymnázium sv. Edity Steinovej
2015-1-ES01-KA219-015710
SOS Planet A Robotics Project
Zakladna skola Dargovskych hrdinov 19
2015-1-ES01-KA219-015783
S/he's Equal in Europe
Zakladna skola s materskou skolou krala Svatopluka
2015-1-ES01-KA219-015895
EUROPEAN VALUES AND ATTITUDES
Základná škola s materskou školou Zubrohlava
2015-1-ES01-KA219-015927
THE EURO-SCHOOL REPORTERS
Zakladna skola
2015-1-FR01-KA219-014887
Head in the clouds
Základná škola s materskou školou Trnková 1, 851 10 Bratislava - Jarovce
2015-1-HR01-KA219-013057
United through cultural and natural diversity - learning through research
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
2015-1-HR01-KA219-013112
Presenting Legends Across the Continent in European Schools
Zakladna skola
2015-1-IT02-KA219-015285
FLIP&MOVIE
Zakladna skola s materskou skolou Zeliarska 4, Kosice
2015-1-NL01-KA219-008813
Scientific innovation and research of GLOBAL HEALTH CHALLENGES
Gymnazium Jana Papanka
2015-1-PL01-KA219-016579
Young Entrepreneurs on Start!
Súkromná obchodná akadémia
2015-1-PL01-KA219-017195
Nature detectives
Gymnazium Petra Pazmana s vjm-Pazmany Peter Gimnazium
2015-1-RO01-KA219-015104
LIBRARY A MAGIC PLACE
Základná skola s materskou skolou Józsefa Kármána s vyucovacím jazykom madarským Lucenec Kármán József Alapiskola és Óvoda Lucenec
2015-1-SK01-KA101-008548
Zvyšovanie záujmu žiakov o vzdelanie a jazyky
Základná škola, Park Angelinum 8, Košice
2015-1-SK01-KA101-008550
Developing Self, Students and School
1.súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava
2015-1-SK01-KA101-008583
Európa v nás, my v Európe
Gymnázium, Golianova 68, Nitra
2015-1-SK01-KA101-008590
Zvyšovanie funkčnej gramotnosti v práci učiteľa s informačnými a komunikačnými technológiami
Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru 1, Bratislava
2015-1-SK01-KA101-008596
CLIL - Contemporary language
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
2015-1-SK01-KA101-008602
Teacher Development
Základná škola, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves
2015-1-SK01-KA101-008605
Odvaha v učení nám už nechýba
Základná škola, Martinská 20, Žilina
2015-1-SK01-KA101-008606
Besst Study Group
Súkromná základná škola BESST, Limbová 3, Trnava
2015-1-SK01-KA101-008610
Bilingválnosťou k multikulturalizmu
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca 1, Rožňava
2015-1-SK01-KA101-008617
vzdelávanie učiteľa pre vzdelávanie žiaka
Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka, Oravská Jasenica
2015-1-SK01-KA101-008618
Škola pre život
Základná škola s materskou školou, Dolné Orešany
2015-1-SK01-KA101-008620
Zvyšovanie kvality riadenia a efektívnosti výchovno -vzdelávacieho procesu
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, Liptovský Mikuláš
2015-1-SK01-KA101-008622
Creative Teachers make Creative Pupils for Creative Society
Základná škola s materskou školou F. J. Fugu, Vinné 514
2015-1-SK01-KA101-008628
Project Management for cross-cultural exchange projects in Europe
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov
2015-1-SK01-KA101-008644
Tvorí celá rodina
Základná škola Štefana Šmálika, Školská 166, Tvrdošín
2015-1-SK01-KA101-008645
We love CLIL
Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
2015-1-SK01-KA101-008647
Využitie metódy CLIL vo vzdelávaní na ZŠ
Základná škola, Ul. sv. Michala 42, Levice
2015-1-SK01-KA101-008652
Zanietený učiteľ=zanietený žiak - podpora pozitívneho vzťahu k anglickému jazyku a európskej kultúre
Zakladná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
2015-1-SK01-KA101-008654
Implementácia prvkov metódy CLIL do vyučovacieho procesu
Základná škola Jána Ámosa Komenského, Komenského 3, Komárno
2015-1-SK01-KA101-008658
Efektívne využitie IKT pre skvalitnenie učenia sa našich žiakov
Základná škola P. J. Šafárika, Škultétyho 11, Tornaľa
2015-1-SK01-KA101-008661
Školskí mediátori
Základná škola s materskou školou, Trnková 1, Bratislava - Jarovce
2015-1-SK01-KA101-008668
Cudzie jazyky v popularizácii vedy
Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
2015-1-SK01-KA101-008676
POPRastieme spolu
Cirkevná základná škola - Narnia, Beňadická 38, Bratislava
2015-1-SK01-KA101-008682
S jazykmi do Európy
Stredná odborná škola hotelovych služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica
2015-1-SK01-KA101-008711
Profesijný rozvoj učiteľov Základnej školy nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ Bzince pod Javorinou
Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s materskou školou, Bzince pod Javorinou
2015-1-SK01-KA101-008716
Aktívne a inovatívne
Základná škola, Hlavná 121, Gelnica
2015-1-SK01-KA101-008718
Diverzita v škole ako príležitosť zvýšiť kvalitu
Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice
2015-1-SK01-KA101-008725
Cudzie jazyky - brána do sveta
Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava
2015-1-SK01-KA101-008729
CAD/CAM technológie
Stredná odborná škola drevárska, Pod lipami 77, Liptovský Hrádok
2015-1-SK01-KA101-008731
Step Up! Inovácia a obohatenie vyučovania anglického jazyka
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, ul 17. novembra 1276, Čadca
2015-1-SK01-KA101-008734
Riaďme školu excelentne
Základná škola, Komenského 6, Stará Ľubovňa
2015-1-SK01-KA101-008738
Zvýšenie kvality vyučovacieho procesu v predmete anglický jazyk v športových triedach
Zakladná škola s materskou školou, Pionierska 2, Brezno
2015-1-SK01-KA101-008742
Zlepšenie metodiky vyučovania cudzích jazykov na škole
Stredná pedagogická škola, Bottova 15A, Levoča
2015-1-SK01-KA101-008744
Let´s talk English together
Základná škola s materskou školou, Hradná 64, Súľov
2015-1-SK01-KA101-008748
Poznanie cez skúsenosti
Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov
2015-1-SK01-KA101-008750
Moderné vyučovanie na Gymnáziu v Gelnici
Gymnázium, SNP 1, Gelnica
2015-1-SK01-KA101-008752
Priatelia šachu
Základná škola Hrnčiarska 13, Humenné
2015-1-SK01-KA101-008755
Projektové manažérstvo pre interkultúrne výmenné projekty v rámci Európy
Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou
2015-1-SK01-KA101-008759
Moderný učiteľ základ modernej školy
Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Sŕnie
2015-1-SK01-KA101-008767
Možnosti bez hraníc
Základná škola, Fraňa Kráľa 838, Žarnovica
2015-1-SK01-KA101-008776
Výučba anglického jazyka u žiakov so špecifickými poruchami učenia a správania
Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Dolný Smokovec 70, Vysoké Tatry
2015-1-SK01-KA101-008777
Komunikujme so svetom
Základná škola, Hlavná 375/26, Gbelany
2015-1-SK01-KA101-008778
Be creative, be innovative, be a new generation teacher
Základná škola, Ulica pionierov 1, Rožňava
2015-1-SK01-KA101-008779
Viac hláv, viac rozumu, alebo nápady na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka a podporu jeho sebavedomia prostredníctvom netradičných foriem práce
Základná škola, Československej armády 22, Prešov
2015-1-SK01-KA101-008789
Spoznávajme britskú kultúru a spoločnosť
Základná škola sv.Andreja-Svorada a Benedikta, ul. 1 mája 7, Trenčín
2015-1-SK01-KA101-008791
Moderný učiteľ - moderná škola
Základná škola s materskou školou, Jastrabá
2015-1-SK01-KA101-008793
Interanational dimensions of culture
Základná škola s materskou školou, Gottwaldova 81, Želovce
2015-1-SK01-KA101-008796
Learning with pleasure
Základná škola, Bajzova 2, Predmier
2015-1-SK01-KA101-008800
Zlepšenie motivácie a kvalita vo vyučovaní anglického jazyka
Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
2015-1-SK01-KA101-008801
Creative teaching at secondary school
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
2015-1-SK01-KA101-008807
Funtastic English
Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Ovoda, Hlavná 193, Orechová Potôň
2015-1-SK01-KA101-008809
Language in context
Gymnázium Andreja Kmeťa, A.Gwerkovej - Göllnerovej 6, Banská Štiavnica
2015-1-SK01-KA101-008812
Zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka a zdokonalenie jazykových kompetencií učiteľov
Základná škola, Ul. Aurela Stodolu 60, Martin
2015-1-SK01-KA101-008818
Kreatívne postupy vo vyučovaní v špeciálnej škole
Spojená škola internátna, M.R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou
2015-1-SK01-KA101-008820
English Language Revitalization
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18, Banská Bystrica
2015-1-SK01-KA101-008821
Budovanie excelentnej školy
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou
2015-1-SK01-KA101-008822
Implementácia nových trendov vo výchovno-vzdelávacom a riadiacom procese
Základná škola, V. Javorku 32, Žilina
2015-1-SK01-KA101-008824
Na ceste k excelentnej škole
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, Sučany
2015-1-SK01-KA101-008825
Zlepšenie kvality výučby anglického jazyka využívaním inovačných metód
Základná škola, Zemplínska Široká
2015-1-SK01-KA101-008827
Improvement in Teacher's competences
Základná škola, Okoličianska 404, Liptovský Mikuláš
2015-1-SK01-KA101-008828
Nechceme byť dobrí, chceme byť lepší
Zakladná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, ul. Karola Supa 48, Lučenec
2015-1-SK01-KA101-008833
Nové myšlienky a prax pre školu
Stredná odborná škola, Štefánikova 39, Svit
2015-1-SK01-KA101-008837
Zlepšujme sa aktívne, využívaním moderných technológií a CLIL
Základná škola, Masarykova 19/A, Košice
2015-1-SK01-KA101-008845
Cesta k vybudovaniu excelentnosti školy
Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, Levice
2015-1-SK01-KA101-008847
Moderný, inovatívny učiteľ vychováva štastných žiakov
Základná škola, Sládkovičova 487, Gemerská Poloma
2015-1-SK01-KA101-008852
Zmena je v nás
Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 10, Bratislava
2015-1-SK01-KA101-008858
Modernizáciou vyučovania k zvyšovaniu motivácie žiakov
Gymnázium Janka Jesenskeho, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
2015-1-SK01-KA101-008864
Prezentácia regiónu Rajeckej doliny pomocou využívania nových technológií na tvorbu materiálov v anglickom jazyku a využívaním inovatívnych metód na získanie potrebných zručností pre komunikáciu v anglickom jazyku.
Zakladná škola, Lipová 2, Rajec
2015-1-SK01-KA201-008937
Transnational exchange of good CLIL practice among European Educational Institutions
Univerzita Konštantína filozofa
2015-1-SK01-KA201-008942
World of Work
Dr. Josef Raabe Slovensko
2015-1-SK01-KA219-008873
School can be fun
Zakladna Skola Park Angelinum
2015-1-SK01-KA219-008877
Let´s save the life on our planet
Zakladna skola Viliama Záborského
2015-1-SK01-KA219-008881
Na vandrovke s číslicami
Súkromná základná škola, ul. SNP 96/366, Nová Dubnica
2015-1-SK01-KA219-008886
Help me to understand
Evanjelická spojená škola
2015-1-SK01-KA219-008887
Young European Leaders
Gymnázium bilingválne
2015-1-SK01-KA219-008888
History a (very) bit different: A virtual intercultural tour across the castle lifestyle
Stredná priemyselná škola
2015-1-SK01-KA219-008889
Education Material, Planning, Strategy and Tools for CLIL Education
Zakladná škola s materskou školou F. J. Fugu
2015-1-SK01-KA219-008905
My work is my future
Súkromna základná škola s materskou skolou pre žiakov a deti s autizmom
2015-1-SK01-KA219-008914
Can you tell me the way to...? Tracing our European identity on foot.
Súkromná stredná odborná škola
2015-1-SK01-KA219-008917
Transformácia školských vzdelávacích programov partnerských škôl na európsku úroveň prostredníctvom zdieľania inovácií osvedčených postupov
Cirkevná spojená škola
2015-1-SK01-KA219-008924
Veselá e-kniha angličtiny pre deti /Lively English book for children
Zakladna skola Andreja Bagara
2015-1-SK01-KA219-008926
Spring Celebration
Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
2015-1-SK01-KA219-008966
Vitajte u nás !
Katolicka spojena skola sv. Vincenta de Paul, Saratovska 87, Levice
2015-1-SK01-KA219-008985
For Learners Around the Globe
Materska skola Juhoslovanska 4 Košice
2015-1-SK01-KA219-008986
younG ENterpreneurs In eUropean Schools
Gymnazium
2015-1-TR01-KA219-021496
Connect,Share and Get Enlighted
Stredna odborna skola elektrotechnicka
2015-1-TR01-KA219-022118
Better Environment Better Future
Obchodna akademia
2015-1-UK01-KA219-013450
REnewable Sustainable CUltural Enterprise in Europe
Zakladna skola s materskou skolou Martina Hamuljaka Oravska Jasenica
2015-1-UK01-KA219-013716
Vote with Your Feet
Zakladna skola s materskou skolou
2016-1-AT01-KA219-016638_2
Keep In Touch, Europe!
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
2016-1-AT01-KA219-016727_4
Leitfaden zur Abwicklung von Geschäften zwischen Ungarn, Tschechien, der Slowakei und Österreich
Obchodná akadémia Považská Bystrica
2016-1-CY01-KA219-017309_5
Refugees and migrants seeking for their future in the united Europe(past-present-future)
Gymnázium, Dukelská 30, Giraltovce
2016-1-CZ01-KA219-023827_2
3D Techniques
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
2016-1-CZ01-KA219-023883_3
Legends Across Europe
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
2016-1-CZ01-KA219-023892_2
Šíření a podpora porozumění českému a slovenskému jazyku u žáků středních škol a dětí v mateřských školách
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia
2016-1-CZ01-KA219-024022_2
Život na Valašsku a v Kysucách formou pohádkové loutkohry dětí MŠ Vyhlídka (Valašské Meziříčí) a MŠ SNP (Čadca)
Materská škola SNP
2016-1-CZ01-KA219-024046_2
Kde budu doma
Gymnázium Janka Jesenského
2016-1-DE03-KA219-022854_2
innovativ production & integrativ education
Technická akadémia
2016-1-DE03-KA219-022880_8
YOU-TOPIA
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím
2016-1-DE03-KA219-022892_2
Werte wagen - Partizipation in unserer Stadt
Základná škola sv. Cyrila a Metoda
2016-1-DE03-KA219-022914_3
Creative Entrepreneurship in the Field of Leisure Activities in a European Context
Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
2016-1-DE03-KA219-023075_4
Berufsorientierung und Lebensplanung in einer bewegenden Realität
Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
2016-1-DK01-KA219-022338_2
Motivation by Innovation
Cirkevná spojená škola
2016-1-EE01-KA219-017292_5
Today a reader, tomorrow a leader
Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
2016-1-EL01-KA219-023428_5
Education, Profession and European Citizenship
Stredná priemyselná škola
2016-1-ES01-KA219-024914_2
Exploring the Cold War - Bringing the Iron Curtain Down
Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra
2016-1-ES01-KA219-025075_5
We are cooperARTive
Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
2016-1-ES01-KA219-025300_2
E-MOTIONS
Základná škola Márie Medveckej
2016-1-ES01-KA219-025399_2
Europaws: An animal protection and conservation programme
Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
2016-1-FR01-KA219-023885_2
Feel good to live together
Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky
2016-1-FR01-KA219-023890_2
YOUNG, EUROPEAN AND SKILLED
Spojená škola
2016-1-FR01-KA219-023901_4
Breaking barriers and Growing HEALTHY futures, A New Europe
Základná škola Slobodného slovenského vysielača
2016-1-FR01-KA219-023992_2
Yes, we can...remember as EuropeansFrom a European memory of both world wars to a citizen and shared commemoration
Stredná priemyselná škola
2016-1-FR01-KA219-024069_3
THERMAL WATERS and SPAS: natural heritages and assets for the future
Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie
2016-1-HR01-KA219-022161_4
Maths is Life
ZŠ s MŠ Trstice
2016-1-HU01-KA219-022948_4
Határtalan Egészségnevelés Lehetőségei Program
Základná škola s materskou školou Józsefa Kármána s vyučovacím jazykom maďarským – Kármán József Alapiskola és Óvoda
2016-1-HU01-KA219-022951_4
Small legend researchers
Materská škola - Óvoda
2016-1-HU01-KA219-022969_2
LET'S GET TOGETHER AND PLAY PHYSICS
Základná škola s materskou školou
2016-1-HU01-KA219-022985_4
Pleasure of Reading, Pleasure of Writing
Základná škola Pavla Križku
2016-1-LI01-KA219-000069_2
"Youth for Europe". How do succeed in an multicultural Europe.
Stredná odborná škola, Jesenského 1, Nové Zámky
2016-1-MT01-KA219-015198_5
Health, Earth, Agriculture, Recipes, and Technology at Heart
Základná škola Štefana Šmálika
2016-1-NO01-KA219-022053_3
The ICT road to STEM through TCC (The Information and Communications Technology road to Science, Technology, Engineering and Mathematics through Transnational Collaboration and Communication)
Základná škola, Škultétyho 1, Nitra
2016-1-PL01-KA219-026086_3
Nauczanie i uczenie się z ICT
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
2016-1-PL01-KA219-026173_3
Healthy minds for happy lives
Spojená škola
2016-1-PL01-KA219-026305_6
CLIL as a Bridge to Real Life English
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica
2016-1-PL01-KA219-026600_3
Lepsze wsparcie, lepszy wybór
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím
2016-1-PL01-KA219-026600_4
Lepsze wsparcie, lepszy wybór
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu
2016-1-PL01-KA219-026640_2
How we teach and learn English
Stredná priemyselná škola
2016-1-PT01-KA219-022971_7
«European Rainbow: A Guide to teach European Citizenship»
Základná škola
2016-1-SI01-KA219-021561_5
Social media in formal education
Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce
2016-1-SK01-KA101-022125
GMRSKE Slovakia II.
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice
2016-1-SK01-KA101-022135
Beyond the Borders - Posúvame hranice
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín
2016-1-SK01-KA101-022139
Učiť sa znamená objavovať
Základná škola, Nám. L. Novomeského 20, Košice
2016-1-SK01-KA101-022140
Being inspired CLIL
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
2016-1-SK01-KA101-022149
Jazykovým a kultúrnym vzdelávaním bližšie Európe
Základná škola M. R. Štefánika, SNP 3, Ivanka pri Dunaji
2016-1-SK01-KA101-022150
START: Study, Teach And Reform Teaching
Súkromná obchodná akadémia, Jarná 13, Žilina
2016-1-SK01-KA101-022159
Inovácia výučby anglického jazyka a práce so žiakmi so zdravotným znevýhodnením
Základná škola, Limbová 30, Žilina
2016-1-SK01-KA101-022175
Zabezpečenie kvality vzdelávania v študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium (slovensko-anglické)
Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina
2016-1-SK01-KA101-022176
Skvalitnením odborných kompetencií učiteľov zvyšovať a inovovať kvalitu výučby na medzinárodnej úrovni
Základná škola Jozefa Horáka, Pavla Dobšinského 17, Banská Štiavnica
2016-1-SK01-KA101-022194
Rozvíjanie odborného anglického jazyka na strednej odbornej škole
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
2016-1-SK01-KA101-022202
"Vyučovanie posunkového jazyka." /Teaching Sign Language/
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu, ČSA 183/1, Kremnica
2016-1-SK01-KA101-022208
Medzinárodné skúsenosti - profilácia školy
Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
2016-1-SK01-KA101-022214
Rovnaké šance pre všetkých
Základná škola s materskou školou Častá
2016-1-SK01-KA101-022219
Hľadáme nové skúsenosti /Searching for new experience
Základná škola, Škultétyho 1, Nitra
2016-1-SK01-KA101-022227
Let´s motivate
Základná škola, Ulica mieru 1235, Bytča
2016-1-SK01-KA101-022229
Spoločne pre zelenú Európu
Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina
2016-1-SK01-KA101-022234
Kľúče k úspechu
Základná škola Pavla Križku, Pavla Križku 392/8, Kremnica
2016-1-SK01-KA101-022246
Digitálne vzdelávanie v Európe : premena školy na digitálnu
Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3189, Poprad
2016-1-SK01-KA101-022252
Mobilitami učiteľov k vyššiemu hodnoteniu kvality školy
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava
2016-1-SK01-KA101-022255
Learning for better teaching
Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou
2016-1-SK01-KA101-022275
SOFIA
Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
2016-1-SK01-KA101-022278
Keď vzdelávať (sa) je radosť
Gymnázium sv. Andreja, Námestie A. Hlinku 5, Ružomberok
2016-1-SK01-KA101-022280
V škole je fajn. Aj preto, že môžem byť tým, kým som.
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok
2016-1-SK01-KA101-022285
Škola pre budúcnost
Základná škola, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves
2016-1-SK01-KA101-022295
English and methodology for English teachers
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov
2016-1-SK01-KA101-022315
Zamestnanci vo svete práce
Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany
2016-1-SK01-KA101-022321
Technika - most do budúcnosti našej školy
Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina
2016-1-SK01-KA101-022326
Cudzí jazyk - základ fungujúcej multikultúrnej Európy
Základná škola, Staničná 13, Košice
2016-1-SK01-KA101-022329
Motivácia žiakov pomocou nových metód výučby v anglickom jazyku
Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica
2016-1-SK01-KA101-022338
Privilégium naučiť sa
Gymnázium, Poštová 9, Košice
2016-1-SK01-KA101-022354
Zvyšovanie profesionálnych a osobných kvalít zamestnancov
Základná škola s materskou školou, Slatina nad Bebravou
2016-1-SK01-KA101-022365
CLIL and Effective Teaching Strategies
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, Ul. 17. novembra 2701, Čadca
2016-1-SK01-KA101-022371
Používajme cudzí jazyk aktívne
Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, Brezno
2016-1-SK01-KA101-022376
Smerom k profesionalite
Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov
2016-1-SK01-KA101-022379
Európa pre všetkých
Gymnázium L. Štúra, 1.mája 170/2, Trenčín
2016-1-SK01-KA101-022380
Moderné mobilné učenie a práca s aplikáciami v outdoorovom prostredí
Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, Giraltovce
2016-1-SK01-KA101-022389
Učme sa s najlepšími: od tvorivosti v oblasti prírodných vied a európskych jazykov k budúcim perspektívam
Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice
2016-1-SK01-KA101-022406
Naša škola - dom bez bariér
Piaristicka spojená škola Františka Hanáka, A. Hlinku 44, Prievidza
2016-1-SK01-KA101-022411
"School in my heart: strengthening a healthy relationship among Parents and Teachers"(Škola v mojom srdci: posilňovanie zdravého vzťahu medzi rodičmi a učiteľmi")
Gymnázium, Dukelská 30, Giraltovce
2016-1-SK01-KA101-022424
Učíme (sa) byť Európanmi
Základná škola, Námestie mládeže 587/17, Zvolen
2016-1-SK01-KA101-022455
Príležitosť v komunikácii pre všetkých
Základná škola, Lichardova 24, Žilina
2016-1-SK01-KA101-022473
Zvýšenie tvorivosti a motivovanosti študentov pomocou inovatívnych metód výučby
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, M.M. Hodžu 860/9, Liptovský Mikuláš
2016-1-SK01-KA101-022474
Mobilita učiteľov cudzích jazykov na odbornej škole
Stredná odborná skola elektrotechnická, Komenského 50, Žilina
2016-1-SK01-KA101-022475
Naše zručnosti sú vašimi zručnosťami
Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová, Družby 554/64Podbrezová
2016-1-SK01-KA101-022476
Naša cesta
Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 10, Bratislava
2016-1-SK01-KA101-022477
Zvyšovanie úrovne kvality výučby anglického jazyka na škole rozvíjaním vybraných kľúčových kompetencií
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
2016-1-SK01-KA101-022480
European Trends of Education for Future Generation Aptitudes Improvement
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
2016-1-SK01-KA101-022481
Učme zaujímavejšie, vyskúšajme nové metódy a spolupracujme s priateľmi v Európe!
Základná škola sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava
2016-1-SK01-KA101-022499
O krok vpred s digitálnymi technológiami
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné
2016-1-SK01-KA201-022549
Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education
Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12 - 14, Bratislava
2016-1-SK01-KA201-022597
Taking learning outdoors – Supporting the skills of pre-school teachers in outdoor education and care
INAK, Veternícka 112/9, Kremnica
2016-1-SK01-KA201-022606
KidsCodr - We teach kids programming
Check IT, Zástranie 278, Žilina
2016-1-SK01-KA219-022501
School can be fun
Základná škola, Park Angelinum 8, Košice
2016-1-SK01-KA219-022503
Cultural Identity as the Key to the Gate of Tolerance in Europe
Gymnázium V.B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
2016-1-SK01-KA219-022506
Euconnectour
Gymnázium, Poštová 9, Košice
2016-1-SK01-KA219-022507
Čistá energia - zelené riešenie pre Európu
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
2016-1-SK01-KA219-022523
Fantastic Four
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice
2016-1-SK01-KA219-022526
Help me to understand
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, Liptovský Mikuláš
2016-1-SK01-KA219-022530
Invent an Ideal School through a European Experience
Základná škola, Staničná 13, Košice,
2016-1-SK01-KA219-022535
Educational Value of Our Knowlegde
Základná škola s materskou školou, Čataj 113, Čataj
2016-1-SK01-KA219-022538
Beware of Endless Wealth; Art is Revising European Values!
Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
2016-1-SK01-KA219-022542
Two voices
Súkromná stredná umelecká škola, Hálkova 2968/22, Žilina
2016-1-SK01-KA219-022554
Cooperative Interactive Learning
Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi es Szolgaltatoipari Szakkozepiskola, Budovateľská 32, Komárno
2016-1-SK01-KA219-022555
Art and Culture Join People
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
2016-1-SK01-KA219-022560
Učíme rovnako a predsa rozdielne
Gymnázium Antona Bernoláka, Mieru 307/23, Námestovo
2016-1-SK01-KA219-022572
H2O not wasted
Sukromna základná škola, Dukelská 33, Giraltovce
2016-1-SK01-KA219-022574
Stay in school, your job will be cool
Spojená škola internátna, Abovská 244, Ždaňa
2016-1-TR01-KA219-033972_2
BESTeachers, BESTudents
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
2016-1-TR01-KA219-034867_3
Let your dreams free !
Základná škola s materskou školou, Gottwaldova 81, Želovce
2016-1-TR01-KA219-034901_5
KEEP CALM I AM A REFUGEE !
Základná škola Rozhanovce
2016-1-UK01-KA219-024475_5
Bookworms In Europe: Improving Reading Skills And The Motivation To Read Books
Základná škola, Tomášikova 31, Košice
2017-1-AT01-KA219-035010_6
Vocational Educational Training For Skills, Competence and Practice for the Economy
Obchodná akadémia, Ul.Kálmána Kittenbergera 2, Levice 934 40
2017-1-BE01-KA219-024736_5
Regardons les rivières et les mares, protégeons les écosystèmes aquatiques dulcicoles…améliorons nos attitudes et nos comportements envers l'environnement ! J’adopte un cours d’eau, une mare, …un écosystème aquatique dulcicole.
Zakladna skola Dargovskych hrdinov 19
2017-1-BG01-KA219-036215_6
Enhancing student and teacher success through STEM education
Spojena skola, Tilgnerova 14, Bratislava
2017-1-CZ01-KA219-035412_3
Turist attractions of our region
Stredna odborná skola obchodu a sluzieb Samuela Jurkovica, Sklenarova 1, 82109 Bratislava
2017-1-CZ01-KA219-035442_4
Autonomuous mobile robot
Stredna priemyselna skola, Ul. Frantiska Hecku 25, Levice
2017-1-CZ01-KA219-035462_3
Geheimnisse und Wunder der Natur
Zakladna skola internatna pre ziakov s narusenou komunikacnou schopnostou Jamnik
2017-1-CZ01-KA219-035463_3
Neither Place Nor Time Sets Us Apart
ZS Zamutov 531
2017-1-CZ01-KA219-035526_2
Folk Traditions - United in Diversity
Zakladna skola Jana Kollara
2017-1-CZ01-KA219-035570_2
Učíme se podnikat v Evropě
Stredna odborna skola
2017-1-CZ01-KA219-035571_2
Naše země je krásná
ZAKLADNA SKOLA J.V.SIMKA ZITAVANY
2017-1-CZ01-KA219-035617_3
Networking of schools as a way towards a common solution to support pupils in education"
Stredna odborna skola, Ul. slovenskych partizanov 1129/49, Povazska Bystrica
2017-1-DE03-KA219-035538_3
Einer für alle-alle für einen. Outdoorlernen mit geistig und körperlich behinderten Schülern
Sukromna spojena skola
2017-1-DE03-KA219-035645_2
Ein Koffer voller Märchen reist durch Europa
Zakladna skola Andreja Kmeta, Ul. M. R. Stefanika 34, Levice
2017-1-DE03-KA219-035648_3
Leben im, am und mit dem Wasser
Gymnazium Ludovita Stura
2017-1-DK01-KA219-034215_3
European resources and challenges - historically, currently and in the future
Zakladna skola S. M. Daxnera, Ul. Dr. V. Clementisa 13, 97901 Rimavska Sobota
2017-1-EL01-KA219-036227_2
Something old, something new, something borrowed, something blue.
Zakladna skola Matice slovenskej 13, Presov
2017-1-ES01-KA219-037823_3
Citizen 3.0: Empowering students with digital literacy
Zakladna skola Sastin - Straze
2017-1-ES01-KA219-037882_2
Exploring the Cold War - Bringing the Iron Curtain Down
Spojena katolicka skola, Farska 19, 949 01 Nitra
2017-1-ES01-KA219-037993_2
EMBRACE DIVERSITY
Zakladna skola Hrnciarska 2119/1, 960 01 Zvolen
2017-1-ES01-KA219-038105_5
take the e+train
Zakladna skola Jana Kollara
2017-1-ES01-KA219-038612_2
United Enterprises: Mission Inclusion.
Spojena skola internatna Zdana
2017-1-ES01-KA219-038709_3
YOUR RIGHTS ARE MY RIGHTS. FOR AN INCLUSIVE EDUCATION
Obchodna akademia
2017-1-FR01-KA219-037155_5
Music shapes Europe
Cirkevna zakladna skola sv. Gorazda
2017-1-FR01-KA219-037158_2
Europa, was verbindet uns?
Piaristicka spojena skola Frantiska Hanaka
2017-1-FR01-KA219-037245_4
The B.R.E.A.D. Project : We build, we research, we experience, we adopt, we develop!
Základná skola Mihálya Tompu - Tompa Mihály Alapiskola, Srobárova 12, Rimavská Sobota - Rimaszombat
2017-1-FR01-KA219-037264_2
L'apprentissage des langues vivantes, un élément indispensable dans la formation des futurs acteurs européens
Gymnazium Matky Alexie, Jesenskeho 4/A, 811 02 Bratislava
2017-1-FR01-KA219-037331_3
Ready for my Future Job
Zakladna skola Partizanske
2017-1-FR01-KA219-037504_4
Sharing the world: disability and displacement
HOTELOVA AKADEMIA
2017-1-HU01-KA219-035916_2
Családdal Együtt Példával Program
Materská skola s vyucovacím jazykom madarským - Óvoda, Zizkova 4, Kosice
2017-1-HU01-KA219-035916_3
Családdal Együtt Példával Program
Materska skola - Ovoda
2017-1-HU01-KA219-035924_2
Zöld ünnepek és jeles napok projektmódszerrel és élménypedagógiával az óvodában
Cirkevna spojena skola Ceskoslovenskej armady 15 Moldava nad Bodvou
2017-1-HU01-KA219-035975_5
Health Environment And Life (Healthy life in healthy environment)
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, ul. Lesná 28, Humenné
2017-1-IT02-KA219-036442_5
Healthy lifestyle and unhealthy eating habits in teenagers
Stredna priemyselna skola dopravna
2017-1-IT02-KA219-036645_4
COmputational thinking and Digital skills in European education for all
Sukromna zakladna skola United Nations Elementary School Javorova 644/12 Nitra
2017-1-LT01-KA219-035229_5
LOVE EVERY DROP
Zakladna umelecka skola Stefana Nemetha - Samorinskeho Nemeth - Samorinsky Istvan Muveszeti Alapiskola
2017-1-LU01-KA219-023924_3
Human Opportunities for Peace in Europe - Lifelong learning democracy and active citizenship
Gymnázium bilingválne
2017-1-LV01-KA219-035419_8
EUROMOSAICA
Zakladna skola s materskou skolou Babin
2017-1-LV01-KA219-035479_4
Autistic child in a mainstream class: resources for school staff to promote fully inclusive learning process.
Zakladna skola s MS
2017-1-NL01-KA219-035171_3
We are living together and we need eachother. Social Emotional Learning
Zakladna skola s materskou skolou, Tajovskeho 2, Badin
2017-1-NL01-KA219-035247_3
Entrepeneurial Youth Experiences with Start Ups
Hotelova akademia Ludovita Wintera
2017-1-PL01-KA219-038319_2
Promoting Art
Stredna umelecka skola Ladislava Bielika, Vajanskeho 23, Levice
2017-1-PL01-KA219-038456_3
Edukacja matematyczna poprzez sport
Zakladna skola, Smeralova 25, Presov
2017-1-PL01-KA219-038510_6
Essential Life Skills
Sukromná stredna odborna skola Pro scholaris
2017-1-PL01-KA219-038524_2
Bądźmy zjednoczeni w UE wspólnie się ucząc i podróżując
ZS Viestova
2017-1-PL01-KA219-038608_3
Skuteczna edukacja, lepsza przyszłość
Sukromne gymnazium Zeleziarne Podbrezova
2017-1-PL01-KA219-038645_2
Facilitating Inclusion Through Sports.
Sukromná stredna odborna skola Pro scholaris
2017-1-PL01-KA219-038649_2
Raising STEAM in Education
Gymnázium
2017-1-PL01-KA219-038685_4
"Once Upon A Time... European Children All Together"
Zakladna skola, Ing. O. Kozucha 11, Spisska Nova Ves
2017-1-PL01-KA219-038748_7
Let's MYTH together!
Zakladna skola Nad Medzou
2017-1-PT01-KA219-035912_4
Hands On CLIL
Zakladna skola, Skultetyho 1, Nitra
2017-1-RO01-KA219-037085_3
STOP BULLYING: TAKE A STAND AND LEND A HAND
Cirkevne gymnazium sv Mikulasa
2017-1-SK01-KA101-034915
Kvalitné vzdelanie- Inšpirácia Európy
Gymnázium
2017-1-SK01-KA101-034924
Zlepšovanie medzikultúrnych zručnosti a projektového riadenia, Európsky rozvoj školy
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
2017-1-SK01-KA101-034939
Lepšia šanca získať dobrú prácu
Základná škola s materskou školou Častá
2017-1-SK01-KA101-034953
Intercultural and project management enrichment
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Safarik Gimnazium
2017-1-SK01-KA101-034958
GMRSKE Slovakia III.
Gymnázium M.R. Štefánika, Košice
2017-1-SK01-KA101-034959
Jazykové vzdelávanie učiteľov
Spojená škola
2017-1-SK01-KA101-034962
Nový prístup
Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalite 729
2017-1-SK01-KA101-034964
Podporujeme odborný rast učiteľov.
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnicka 44, 821 08 Bratislava
2017-1-SK01-KA101-034965
Nebojíme sa komunikácie v angličtine
ZŠ s MŠ 1. Československého armádneho zboru
2017-1-SK01-KA101-034979
Pripravenosť detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na výučbu.
Materská škola
2017-1-SK01-KA101-034980
eLearning- pútavá forma vzdelávania
ZŠ s MŠ Dolné Orešany
2017-1-SK01-KA101-034990
PRAMEŇ
Základná škola A. Sládkoviča Sliač
2017-1-SK01-KA101-034995
Vedieť, znamená uplatniť sa v živote
Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravska Jasenica
2017-1-SK01-KA101-034997
Kreatívne aktivity a motivovaní žiaci - úspech učenia sa cudzieho jazyka
Základná škola s materskou školou Jelšava
2017-1-SK01-KA101-034999
Rozvíjame kľúčové kompetencie žiakov a pedagógov
CZS s MS bl. Pavla Petra Gojdica
2017-1-SK01-KA101-035002
Učíme sa od najlepších - Teacher Training Cambridge 2017
Obchodná akadémia Kukučinova 2 Trnava
2017-1-SK01-KA101-035005
Tvorivé učenie (sa) - cesta k motivácii
Spojená škola Tvrdošín
2017-1-SK01-KA101-035009
Zlepšovaním kvality učiteľov k zvýšeniu kvality vyučovania.
Spojená škola
2017-1-SK01-KA101-035023
Budúcnosť mladých ľudí v našich rukách
Stredná odborná škola drevárska
2017-1-SK01-KA101-035024
Aktívne zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku s využívaním moderných technológií
Základná škola Masarykova 19/A,Košice
2017-1-SK01-KA101-035025
Rozvoj kvality vzdelávania na základnej škole
Základná škola Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
2017-1-SK01-KA101-035026
Otvorme dvere angličtine
ZŠ s MŠ Tovarne
2017-1-SK01-KA101-035029
Viac kvality a obsahu do vyučovania jazykov
Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
2017-1-SK01-KA101-035030
Cudzí jazyk moderne, tvorivo a pre všetky deti
Základná škola Limbova 30, Žilina
2017-1-SK01-KA101-035045
Zlepšením kvality vzdelávania k rozvoju modernej európskej školy
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
2017-1-SK01-KA101-035047
Opening Horizons
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanska 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
2017-1-SK01-KA101-035048
Inspiring ERA+
Gymnázium bilingválne
2017-1-SK01-KA101-035055
Rovnaká šanca pre všetkých. Kombinované vyučovanie anglického jazyka ako príprava pre odbornú prax v zahraničí.
Stredná odborná škola strojnícka Športovcov 341/2 Považská Bystrica
2017-1-SK01-KA101-035058
Každý môže byť úspešný
Základná škola - Alapiskola, Hlavna 9/5, Rapovce
2017-1-SK01-KA101-035059
Rozvoj kompetencií – motorom zmeny
Základná škola Márie Medveckej
2017-1-SK01-KA101-035065
Využitie inovatívnych metód na vyučovaní cudzích jazykov s dôrazom na skvalitnenie jazykových schopností učiteľov
Základná škola Rajčianska 3
2017-1-SK01-KA101-035067
Školiace kurzy pre učiteľov
Základná škola pre žiakov s autizmom
2017-1-SK01-KA101-035077
Projektový management európskych školských projektov v rámci Programu celoživotného vzdelávania
Gymnázium
2017-1-SK01-KA101-035080
Rozvoj interkultúrnych kompetencií v európskom kultúrnom prostredí
ZŠ Hutnicka 16, Spišská Nová Ves
2017-1-SK01-KA101-035081
Aj vzdelanie môže byť atraktívne
Cirkevná spojená škola
2017-1-SK01-KA101-035086
Medzinárodný učiteľ
Súkromná stredná odborná škola - Magan Szakkozepiskola, L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavská Sobota
2017-1-SK01-KA101-035089
Rozvoj kompetencií projektového manažmentu a rozvoj interkultúrnych kompetencií v škole
Stredná odborná škola obchodu a sluzieb
2017-1-SK01-KA101-035090
Prines reálny anglický jazyk do svojej triedy
Základná škola s materskou školou Sulov - Hradná 64
2017-1-SK01-KA101-035092
Projektový manažment pre medzinárodné stáže
Technická akadémia
2017-1-SK01-KA101-035112
Come and play with us
Základná škola s materskou školou Zeliarska 4, Košice
2017-1-SK01-KA101-035115
Hodnoty, ktoré sa oplatí učiť a šíriť
ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolakova 18, Košice
2017-1-SK01-KA101-035116
Moderná doba - moderná škola
Základná škola
2017-1-SK01-KA101-035117
Inovácia metód pre výučbu anglického jazyka
Zakladná škola s materskou školou Jana Vojtaššáka Zákamenne 967
2017-1-SK01-KA101-035130
Zvyšovanie kompetencii pedagógov v oblasti práce so žiakmi so ŠVP
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Ganu
2017-1-SK01-KA101-035135
Zvyšovanie vyučovacích kompetencií na základnej škole
Základná škola nar. um. L. Podjavorinskej s MS Bzince pod Javorinou
2017-1-SK01-KA101-035136
Učme angličtinu moderne a inšpiratívne
Základna škola s materskou školou, Kocovce 380
2017-1-SK01-KA101-035139
Otvorme sa pre svet, My&Vy
Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová
2017-1-SK01-KA101-035140
AHEAD - internacionAlizáciou k európskym Hodnotám, modErnizáciou vyučovAnia ku kvalite vzDelávania
Základná škola Jána Ámosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno
2017-1-SK01-KA101-035156
Raising standards through creativity and the outdoor curriculum
Základná škola Karloveská 61
2017-1-SK01-KA101-035163
Rozšírenie profesijných kompetencií učiteľa angličtiny
Obchodná akadémia
2017-1-SK01-KA101-035166
Zvyšovanie úrovne kvality výučby cudzieho jazyka na škole vzdelávaním učiteľov na medzinárodnej úrovni
Stredná pedagogická škola
2017-1-SK01-KA101-035171
Pomáhame rásť
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, 91701 Trnava
2017-1-SK01-KA101-035174
Angličtinou za lepšiu budúcnosť
Základná skola Nábrežna 845/17 Kysucke Nové Mesto
2017-1-SK01-KA101-035178
Inklúzia, inovácia a humanizácia školy kreatívnym spôsobom
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou
2017-1-SK01-KA101-035182
"Let´s BITE - Let´s Bring Innovation and Torelance to Education"
Stredná priemyselná škola stavebná
2017-1-SK01-KA101-035189
Európsky učiteľ
Materská škola Repikova 58, Košice
2017-1-SK01-KA101-035190
Radi sa učíme!
Súkromná základná škola Waldorfska
2017-1-SK01-KA101-035195
Európska kvalita našej školy
Gymnázium Pankúchova 6, 851 04 Bratislava
2017-1-SK01-KA101-035198
Zvýšenie kompetencií učiteľa odborných technických predmetov
SSOŠ Hliník nad Hronom
2017-1-SK01-KA101-035199
Radosť v učení (sa)
Gymnázium sv. Andreja
2017-1-SK01-KA101-035204
Modernizácia nás posúva
Základná škola Rozhanovce
2017-1-SK01-KA101-035206
GEMS ( Goal-based Educational Movement to Success)
Gymnázium Andreja Vrábla Levice
2017-1-SK01-KA101-035216
Zvyšovanie kvality výučby cudzieho jazyka na škole
Základná škola s materskou školou Lubotin
2017-1-SK01-KA101-035220
Tvorivý učiteľ = motivovaný žiak
Základná škola Eleny Marothy-Šoltesovej
2017-1-SK01-KA101-035227
Rozprávanie je ľahké
Základná škola Janka Kráľa
2017-1-SK01-KA101-035230
Nové prístupy a využívanie technológií na hodinách anglického jazyka
Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA
2017-1-SK01-KA101-035232
Zlepšenie kvality vyučovania odborných predmetov umeleckého zamerania
Súkromná stredná umelecká škola
2017-1-SK01-KA101-035233
Spolu sme lepší
Súkromná stredná odborná škola hutnicka Železiarne Podbrezová
2017-1-SK01-KA101-035235
Inovácia a modernizácia metód a ich implementácia vo vyučovaní, zefektívnenie odborných kompetencií zamestnancov.
Základná škola sv. Vincenta
2017-1-SK01-KA101-035247
Využívanie metódy CLIL vo vyučovaní finančnej gramotnosti
Základná škola Dargovských hrdinov 19
2017-1-SK01-KA101-035249
Zvyšovanie atraktívnosti učiteľského povolania cez rozvoj vybraných profesijných kompetencií
Gymnázium Jána Adama Raymana
2017-1-SK01-KA101-035256
Enhancement of intercultural and project management skills at ZS s MS Stefana Moysesa
Základna škola s materskou školou Štefana Moysesa
2017-1-SK01-KA101-035268
All for joyful learning
Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu
2017-1-SK01-KA101-035269
Európsky princíp vzdelávania, empatie, tolerancie a osobnostného rastu v školskom prostredí
Spojená škola sv. Košických mučeníkov
2017-1-SK01-KA101-035284
Together in Europe
Gymnázium Petra Pazmana s vjm-Pazmany Peter Gimnazium
2017-1-SK01-KA101-035286
Inšpirujme seba kvôli ostatným - zmeny zhora znamenajú systematické zlepšenia
Gymnázium sv. Edity Steinovej
2017-1-SK01-KA101-035288
LIFE - Jazyk je pomôcka ku vzdelaniu
Základná škola
2017-1-SK01-KA101-035292
Better school, better students, beter perspective
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
2017-1-SK01-KA201-035313
Work for an Inclusive School Heritage
Súkromná obchodná akadémia
2017-1-SK01-KA201-035316
CHANGE THE GROUNDS - Transforming spaces for learning activities
Strom života
2017-1-SK01-KA201-035321
Playing-2-gether: Teacher sensitivity as a basis for inclusion in preschool
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2017-1-SK01-KA201-035344
Successfully Teaching AstRonomy in Schools
Expol pedagogika s.r.o.
2017-1-SK01-KA201-035348
AFLATOT - The Baseline for Social Inclusion
Škola dokorán - Wide Open School n. o.
2017-1-SK01-KA201-035382
NTC for ALL - All I really need to know I learned in a kindergarten
Cesta fantázie/ Fantao, o.z.
2017-1-SK01-KA201-035424
Chess and Mathematics in Primary Schools
Slovenský šachový zväz
2017-1-SK01-KA219-035296
Healthy Generation
Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
2017-1-SK01-KA219-035306
Let´s play and learn together
Základná škola s materskou školou Viliama Záborského Levicka 737 Vráble
2017-1-SK01-KA219-035307
Zoologické záhrady verzus ochrana živočíšnych druhov
Piaristicka spojená škola sv. Jozefa Kalazanského
2017-1-SK01-KA219-035314
Tradície bez hraníc - Cesta regionálnymi kultúrami
Spojená škola
2017-1-SK01-KA219-035318
Živé umenie
Súkromná stredná umelecká škola Hodruša - Hámre
2017-1-SK01-KA219-035319
Filmmaking journey: From scratch to screen
Stredná priemyselná škola Svidnik
2017-1-SK01-KA219-035322
Zasaď strom, zasaď svoju budúcnosť
Materská škola - Óvoda
2017-1-SK01-KA219-035330
Prenosná vodná elektráreň
Gymnázium Ľudovíta Štúra
2017-1-SK01-KA219-035331
Bádatelia prírody
Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2
2017-1-SK01-KA219-035341
Implementácia kritického myslenia do vzdelávacích programov partnerských škôl ako odpoveď na aktuálne výzvy modernej Európy
Cirkevná spojená škola
2017-1-SK01-KA219-035366
Money matters
Gymnázium Petra Pazmana s vjm-Pazmany Peter Gimnazium
2017-1-SK01-KA219-035367
WATER = Wisdom and Activity Through Enjoyable Realisation
Základná škola A. Sládkoviča Sliač
2017-1-SK01-KA219-035372
TO TEACH IS TO LEARN - USING LITERATURE IN A CREATIVE EDUCATION AS A MULTIDIRECTIONAL PATH TO SKILLS DEVELOPMENT
Gymnázium sv. Edity Steinovej
2017-1-SK01-KA219-035391
Projektové vyučovanie pre lepšie uplatnenie na trhu práce
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
2017-1-SK01-KA219-035392
Spielend neues lernen
Základná škola, Wolkerova v Bardejove
2017-1-SK01-KA219-035394
Robotika je hra
Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
2017-1-SK01-KA219-035396
Československá vzájomnosť v umeleckých remeslách
Súkromná stredná umelecká škola
2017-1-SK01-KA219-035397
Think Globally, Act Locally!
Základná škola, Ul. sv. Michala 42
2017-1-SK01-KA219-035404
Národné parky ako žívé učebne
Súkromné gymnázium
2017-1-SK01-KA219-035406
Ahojte, som Váš nový učiteľ
Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, Levice
2017-1-SK01-KA219-035407
Migration and refugee crisis from the students´ point of view
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
2017-1-SK01-KA219-035422
Európske olympijské hry
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
2017-1-TR01-KA219-045826_2
C.A.R.E. ''Caretaking And Reproductive Education''
Sukromna materska skola no.
2017-1-UK01-KA219-036766_2
Unity 2017
Zakladna skola kniezata Pribinu, Andreja Sulgana 1, Nitra
2018-1-SK01-KA101-045827
Medzinárodný program rozvoja učiteľov
Obchodná akadémia Kukučínova 2 Trnava
2018-1-SK01-KA101-045828
Projektový manažment interkultúrnych výmenných projektov v Európe
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2018-1-SK01-KA101-045829
Učme sa navzájom
Základná škola s materskou školou
2018-1-SK01-KA101-045831
Učenie zručností potrebných v 21. storočí
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu
2018-1-SK01-KA101-045832
Moderne a efektívne
Hotelová Akadémia Otta Brucknera Kežmarok
2018-1-SK01-KA101-045847
Angličtina je jednoduchá
Základná škola, Školská 297, Jaklovce
2018-1-SK01-KA101-045848
Visit, learn and implement
Základná škola Nad Medzou
2018-1-SK01-KA101-045858
Neučíme pre školu, ale pre život
Základná škola Hlinné
2018-1-SK01-KA101-045867
New managment ERA
Gymnázium bilingválne
2018-1-SK01-KA101-045872
Chceme vedieť viac
Obchodná akadémia Nitra
2018-1-SK01-KA101-045890
Aktívni žiaci potrebujú aktívnych učiteľov
Základná škola, Hlavná 375/26 01302 Gbeľany
2018-1-SK01-KA101-045907
Implementácia prvkov civilnej ochrany vo vyučovacom procese na základnej škole
Základná škola Komenského 2, Svit
2018-1-SK01-KA101-045910
Krok za krokom k profesionálnemu a jazykovému rozvoju
Základná škola Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
2018-1-SK01-KA101-045916
Tí čo učia sa nikdy nesmú prestať učiť
Spojená škola sv. Františka z Assisi
2018-1-SK01-KA101-045919
Profesijný rast a sebarozvoj učiteľa - cesta zvyšovania kvality školy
Spojená škola Tvrdošín
2018-1-SK01-KA101-045922
Moderný učiteľ nemeckého a anglického jazyka
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske
2018-1-SK01-KA101-045923
Better teachers, better students
Cirkevná spojená škola
2018-1-SK01-KA101-045924
Investícia do učiteľov - investícia do budúcnosti
Gymnázium Antona Bernoláka
2018-1-SK01-KA101-045927
Snažíme sa odovzdať žiakom viac.
Spojená škola
2018-1-SK01-KA101-045928
Motivovaní učitelia
Stredná priemyselná škola
2018-1-SK01-KA101-045930
Angličtina - jazyk technikov
Stredná odborná škola drevárska
2018-1-SK01-KA101-045933
„Inovatívne a kreatívne v materskej škole“
Materská škola
2018-1-SK01-KA101-045934
Otvorme sa novým edukačným príležitostiam pre učiteľov
Gymnázium
2018-1-SK01-KA101-045935
Poďme pekne spolu zmeniť našu školu!
Základná škola
2018-1-SK01-KA101-045939
Podpora jazykových a metodických kompetencií učiteľov anglického jazyka pre vyučovanie úrovne C1 SERR a prípravu žiakov na vstup do medzinárodného akademického a kariérneho prostredia
Evanjelická spojená škola
2018-1-SK01-KA101-045940
Kráčame s integráciou ruka v ruke
Spojená škola internátna
2018-1-SK01-KA101-045942
Kompetenzen offnen Türen in eine bessere Zukunft
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355
2018-1-SK01-KA101-045951
Otvorená škola
Základná škola Pavla Dobšinského
2018-1-SK01-KA101-045956
eLearn
Základná škola Štefana Šmálika
2018-1-SK01-KA101-045957
Medzikultúrne výmenné projekty v Európe - zlepšovanie projektového riadenia
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
2018-1-SK01-KA101-045958
Anglický jazyk pre všetkých
Základná škola S. M. Daxnera, Ul. Dr. V. Clementisa 13, 97901 Rimavská Sobota
2018-1-SK01-KA101-045961
Vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov a implementácia metódy CLIL do vyučovacieho procesu
Stredná pedagogická škola
2018-1-SK01-KA101-045964
Moderný manažment v materských školách
Mesto Martin
2018-1-SK01-KA101-045971
Matematika a pohyb
Základná skola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalite 729
2018-1-SK01-KA101-045976
Zelené Smolenice = zelená pre pochopenie, komunikáciu a starostlivosť. Máme pochopenie, pretože komunikujeme. Komunikujeme, pretože nám na tom záleží.
Základná škola s MŠ
2018-1-SK01-KA101-045983
Boj proti zlyhaniu vo vzdelávaní
Špeciálna základná škola internátna
2018-1-SK01-KA101-045984
Grammar school Opatovská and its improvement of project management skills for cross-cultural exchange projects in Europe
Gymnázium Opatovská cesta 7
2018-1-SK01-KA101-045985
Zlepšenie integrácie žiakov so špeciálnymi potrebami bilingválneho vzdelávania
Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru 1
2018-1-SK01-KA101-045990
Škola pre každého-škola pre všetkých
Základná škola Zemplínska Široká
2018-1-SK01-KA101-045991
M.O.R.E. vzdelávania - Moderné - Otvorené - Relevantné - Efektívne
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava
2018-1-SK01-KA101-045992
Inovatívnosť a flexibilita - záruka kvality vzdelávania
Gymnázium
2018-1-SK01-KA101-045998
Úspešná škola
Gymnázium, SNP 1, Gelnica
2018-1-SK01-KA101-046007
Radosť pracovať, radosť učiť sa
Základná škola Limbová 30, Žilina
2018-1-SK01-KA101-046008
Tímové riadenie - základ modernej školy
Základná škola s materskou školou Častá
2018-1-SK01-KA101-046010
Spoločne v Európe
Gymnázium Milana Rúfusa
2018-1-SK01-KA101-046013
Záleží nám na kvalite vzdelávania
ZŠ s MŠ 1.Československého armádneho zboru
2018-1-SK01-KA101-046018
Špeciálne potreby bez hraníc
Spojená škola internátna,Sama Chalúpku 315/16, Kremnica 96701
2018-1-SK01-KA101-046021
TEAMS - Trendy edukačnej a manažérskej spolupráce
Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
2018-1-SK01-KA101-046023
Spoznanie predškolskej výchovy v Českej republike
Materská škola - Óvoda
2018-1-SK01-KA101-046024
Inovatívne k lepším výsledkom vo vzdelávaní
ZŠ s MŠ Školská 49
2018-1-SK01-KA101-046026
Vzdelanie - kľúč k našej budúcnosti
Gymnázium
2018-1-SK01-KA101-046027
Modernizácia výučby medzinárodnými skúsenosťami
Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
2018-1-SK01-KA101-046032
IKT a dostupné webové nástroje vo vzdelávaní: Ďalší spôsob vyučovania a učenia sa
Základná škola s materskou školou Habovka
2018-1-SK01-KA101-046039
Integrácia odborných ekonomických predmetov a anglického jazyka v bilingválnej forme vzdelávania
Obchodná akadémia
2018-1-SK01-KA101-046043
Hravo s angličtinou v materskej škole
Materská škola, Ul.1.mája c.4, 969 01 Banská Štiavnica
2018-1-SK01-KA101-046045
Angličtina - most k porozumeniu
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia
2018-1-SK01-KA101-046049
Otvárame dvere k úspechu a spolupráci
Základná škola s materskou školou MPCL 35 Brezno
2018-1-SK01-KA101-046052
Nepretržité vzdelávanie učiteľov = žiaci pripravení pre život v globálnom svete
Základná škola Jozefa Horáka
2018-1-SK01-KA101-046056
Rozvoj profesijných kompetencií učiteľov cudzích jazykov
Stredná odborná škola elektrotechnická
2018-1-SK01-KA101-046067
Creating an inclusive learning environment at Basic school in Kurima
Základná škola v Kurime
2018-1-SK01-KA101-046072
Okno do Európy pre dobronivské materinky
Základná škola s materskou školou Juraja Slávika Neresnického, Školská 447/3, 962 61 Dobrá Niva
2018-1-SK01-KA101-046073
Učiteľka materskej školy v dnešnej dynamickej spoločnosti
ZŠ s MŠ Gbely
2018-1-SK01-KA101-046076
Rozvoj jazykových kompetencií učiteľom so zameraním na bilingválne vyučovanie
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
2018-1-SK01-KA101-046080
Internacionalizácia školy cez vzdelávajúcich sa pedagógov
SSOŠ Hliník nad Hronom
2018-1-SK01-KA101-046088
Dotkni sa jazyka
E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
2018-1-SK01-KA101-046094
Zlepšovanie jazykových kompetencií učiteľov a zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka
Základná škola Komenského 6
2018-1-SK01-KA101-046095
CLIL and Creative Teaching Strategies
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
2018-1-SK01-KA101-046097
S technológiami na ceste k lepším zajtrajškom
Základná škola, Martinská 20, Žilina 01008
2018-1-SK01-KA101-046103
Učenie je skvelá hra, alebo ako implementovať široké spektrum aktivizujúcich metód na vyučovaní
Základná škola
2018-1-SK01-KA101-046110
Chceme vedieť viac!
Základná škola Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica
2018-1-SK01-KA101-046113
Dajme škole nový rozmer
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2018-1-SK01-KA101-046114
Tvorivý učiteľ = úspešnejší žiak
Základná škola s materskou školou Bzovík 136
2018-1-SK01-KA101-046115
Zlepšovanie komunikačných zručností učiteľov
Spojená škola
2018-1-SK01-KA101-046116
Bez bariér
Základná škola Hlavná 121 Gelnica
2018-1-SK01-KA101-046119
Osobnostný rozvoj učiteľov materských škôl
Materská škola Gyňov
2018-1-SK01-KA101-046126
Ďalšie rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov jazykov
Základná škola Dr. J. Dérera
2018-1-SK01-KA101-046130
Rozvoj profesijného rastu pedagogického zamestnanca .
Materská škola
2018-1-SK01-KA101-046132
Učenie sa a využívanie nových metód a technológii vo vyučovaní
Základná škola
2018-1-SK01-KA101-046134
Osobnostný rozvoj učiteľov materských škôl
Materská škola
2018-1-SK01-KA101-046135
GAV GOES CLIL
Gymnázium Andreja Vrábľa Levice
2018-1-SK01-KA101-046137
Zlepšenie kvality školy v oblasti výučby cudzích jazykov a klímy školy
Gymnázium Mikuláša Kováča
2018-1-SK01-KA101-046140
"Let´s teach 4Cs – Content, Communication, Cognition and Culture by CLIL"
Stredná priemyselná škola stavebná
2018-1-SK01-KA101-046144
Spolu sa učíme
Základná škola s MŠ J.A.Komenského
2018-1-SK01-KA101-046147
Učíme sa navzájom
Materská škola Braväcovo
2018-1-SK01-KA101-046149
Vzdelanie lídrov - cesta k udržateľným zlepšeniam
Gymnázium sv. Edity Steinovej
2018-1-SK01-KA101-046158
Dobrý učiteľ - tajomstvo jeho úspechu
Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava
2018-1-SK01-KA101-046161
Moderná európska škola
Gymnázium Ľ. Štúra
2018-1-SK01-KA101-046163
Minútová motivácia
Stredná zdravotnícka škola
2018-1-SK01-KA101-046166
Prvý krok k inakosti
Základná škola s materskou školou, Komenského 587/15, Poprad
2018-1-SK01-KA101-046168
Rozdiely nás spájajú
Stredná odborná škola podnikania
2018-1-SK01-KA101-046176
Mobilita učiteľov za účelom skvalitnenia vyučovanie jazykov na škole s možnosťou vytvárania nových partnerstiev a následnej mobility žiakov
Základná škola s materskou školou Bobrov
2018-1-SK01-KA101-046191
"Povedz ak vieš, aby aj iní vedeli" - zážitkové učenie v prírodovedných predmetoch na prvom stupni základnej školy
Základná škola
2018-1-SK01-KA101-046198
Medzinárodnými skúsenosťami k lepšej kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu a riadenia základnej školy
Základná škola Nesluša
2018-1-SK01-KA101-046202
Učíme sa navzájom
Materská škola Ul.Dr. Jánskeho 8 Žiar nad Hronom
2018-1-SK01-KA101-046210
Developing teaching skills
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné 967
2018-1-SK01-KA101-046213
Be a social and professional school with the help of Erasmus+
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
2018-1-SK01-KA101-046217
Nových vedomostí a skúsenosti nikdy nie je dosť
Materská škola Budkovce
2018-1-SK01-KA101-046221
Creating Multicultural and Inclusive School Environment
Základná škola Rázusova 2260 Čadca 02201
2018-1-SK01-KA101-046222
Zdokonaľovanie učiteľských zručností
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Nitra
2018-1-SK01-KA101-046223
Vzdelaná mládež - lepšia budúcnosť
Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
2018-1-SK01-KA101-046224
My way - Urobme to po svojom
Gymnázium
2018-1-SK01-KA101-046225
Cudzí jazyk v prostredí stredoškolského vzdelávania ako základ výučby všetkých predmetov
Súkromné gymnázium
2018-1-SK01-KA101-046230
Zlepšenie kvality bilingválnej výučby prírodovedných predmetov
Gymnázium sv. Moniky
2018-1-SK01-KA101-046231
Zlepšenie kvality vyučovania odborných predmetov umeleckého zamerania II.
Súkromná stredná umelecká škola
2018-1-SK01-KA101-046250
Rozprávanie je ľahké
Základná škola Janka Kráľa
2018-1-SK01-KA101-046251
Zlepšenie kompetencií učiteľov
Spojená škola
2018-1-SK01-KA101-046254
Učiteľ budúcnosti
Gymnázium, Ul.1.mája 905, Púchov
2018-1-SK01-KA101-046255
Seminár pre pedagógov materských škôl
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad
2018-1-SK01-KA101-046266
Osobnostný rozvoj učiteľov materských škôl
Materská škola
2018-1-SK01-KA101-046269
Zlepšovanie profesijných kompetencií
Základná škola, Wolkerova v Bardejove
2018-1-SK01-KA201-046309
Innovative approaches for fostering climate education in primary schools
EKOrast
2018-1-SK01-KA201-046312
BIOPROFILES - Implementation of practical environmental education in schools
INAK
2018-1-SK01-KA201-046316
Problemorientierter Soft CLIL Ansatz für nichtenglischen FS-Unterricht
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2018-1-SK01-KA201-046344
Kurikulum pre kultúrnu a sociálnu diverzitu v predškolskom vzdelávaní
Trnavská univerzita v Trnave
2019-1-SK01-KA101-059932
Vzdelávanie učiteľov 2019
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
2019-1-SK01-KA101-059937
Welcome CLIL in Our Vocational Subject Teaching
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2019-1-SK01-KA101-059944
Jazykmi do Európy
Gymnázium
2019-1-SK01-KA101-059954
Získavaním medzinárodných skúseností chceme dávať žiakom viac.
Stredná priemyselná škola informačných technológií
2019-1-SK01-KA101-059956
Hrou a zážitkom k lepším školským výsledkom
Obec Hlinné, Základná škola Hlinné 138
2019-1-SK01-KA101-059958
CLASS WITHOUT WALLS - EDUCATION WITHOUT BOUNDARIES
Stredná priemyselná škola stavebná - Építöipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
2019-1-SK01-KA101-059962
Učme sa a hrajme v modernej Európe
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice
2019-1-SK01-KA101-059972
Skvelá škola
Materská škola, Ul.1.mája č.4, 969 01 Banská Štiavnica
2019-1-SK01-KA101-059975
Zo školskej lavice do elektronickej firmy
Stredná odborná škola elektrotechnická
2019-1-SK01-KA101-059977
Kvalitní a moderní učitelia tvoria kvalitnú školu
Obchodná akadémia Račianská, Bratislava
2019-1-SK01-KA101-059992
Bilingualism - the way to connect Europe
Gymnázium Opatovská cesta 7
2019-1-SK01-KA101-059994
CLIL a inkluzívne vzdelávanie
Základná škola Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
2019-1-SK01-KA101-060006
Skvalitnením kľúčových kompetencií učiteľov zvyšovať kvalitu výučby na SPŠD
Stredná priemyselná škola dopravná
2019-1-SK01-KA101-060027
Kvalitné potravinárstvo, udržateľné poľnohospodárstvo a agroturistika
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
2019-1-SK01-KA101-060038
Aby sme ich viedli správnou cestou
Spojená škola internátna
2019-1-SK01-KA101-060048
Internacionalizácia škôl BSK
Bratislavský samosprávny kraj
2019-1-SK01-KA101-060058
Kvalitným vzdelaním a medzinárodnou spoluprácou robíme svet lepším
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica
2019-1-SK01-KA101-060067
Vzdelaní učitelia pre modernú školu
Cirkevná spojená škola
2019-1-SK01-KA101-060068
Project management for intercultural exchange projects in Europe
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec
2019-1-SK01-KA101-060069
Budovanie a rozvoj personálnych kapacít na úrovni školy
Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky
2019-1-SK01-KA101-060070
Vzdelávanie a odborná príprava budúcich lodníkov v podmienkach spoločného európskeho trhu práce
Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava
2019-1-SK01-KA101-060074
Jazykovo zdatní učitelia zvyšujú kvalitu vzdelávania
Stredná priemyselná škola strojnícka
2019-1-SK01-KA101-060075
Duálne vzdelávanie v podmienkach Bratislavského regiónu
Bratislavský samosprávny kraj
2019-1-SK01-KA101-060076
Inšpirovaní Európou
Gymnázium Partizánske
2019-1-SK01-KA101-060083
Zvyšovanie kompetencií pedagogických zamestnancov v regióne
Spojená škola
2019-1-SK01-KA101-060087
Európska projektová práca na gymnáziu
Gymnázium
2019-1-SK01-KA101-060088
Interkulturalita a nová metodika pre školu 21. storočia
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
2019-1-SK01-KA101-060090
Bez bariér
Základná škola s materskou školou Trnkova 1, 851 10 Bratislava - Jarovce
2019-1-SK01-KA101-060100
Moderný manažment v materských školách II.
Mesto Martin
2019-1-SK01-KA101-060102
Krok za krokom
Materská škola Jána Kollára 896
2019-1-SK01-KA101-060104
Učme sa inovatívne
Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
2019-1-SK01-KA101-060105
Európska škola 21.storočia
Základná škola
2019-1-SK01-KA101-060109
Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so ŠVVP,
Spojená škola internátna
2019-1-SK01-KA101-060115
Zahrajme sa spolu
Materská škola Limbach
2019-1-SK01-KA101-060121
GMRSKE Slovakia IV.
Gymnázium M.R. Štefánika, Košice
2019-1-SK01-KA101-060123
Innovation and networking ERA
Gymnázium bilingválne
2019-1-SK01-KA101-060124
Aktívni učitelia - aktívni žiaci
Základná škola s materskou školou Ľubotín
2019-1-SK01-KA101-060130
Cudzí jazyk moderne, tvorivo a efektívne
Základná škola s materskou školou Václava Mitucha, Horné Srnie
2019-1-SK01-KA101-060132
S angličtinou to ide lepšie.
Základná škola Dubová
2019-1-SK01-KA101-060134
Zlepšenie kvality výučby cudzích jazykov
Základná škola Mládežnícka 1343
2019-1-SK01-KA101-060142
Formovanie mladých ľudí v modernej základnej škole
Základná škola
2019-1-SK01-KA101-060143
Angličtina je cesta k informáciám
Základná škola s MŠ Dolné Orešany
2019-1-SK01-KA101-060147
Level Up - Plynulosť a rozvoj anglického jazyka pre pedagogických pracovníkov
SZS Kechnec 13
2019-1-SK01-KA101-060150
Learning for the Future
Škola úžitkového výtvarníctva
2019-1-SK01-KA101-060151
"PREDICT - Prompt Revolution in Education with Information & Communications Technology"
Stredná priemyselná škola stavebná - Epitoipari Szakkozepiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
2019-1-SK01-KA101-060154
Projektový manažment interkultúrnych výmenných projektov v Európe
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2019-1-SK01-KA101-060161
Moderná škola 21. storočia
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, 91701 Trnava
2019-1-SK01-KA101-060181
Krok za krokom na ceste k inklúzii
Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
2019-1-SK01-KA101-060187
Kvalitné vzdelávanie pre každého
Evanjelická spojená škola
2019-1-SK01-KA101-060189
DIVERZITA - Dôkladná Integrácia Vedie k Efektívnemu Rozvoju Žiaka Iniciovaného Talentom k Aktivite
Základná škola A. Sládkoviča
2019-1-SK01-KA101-060197
Šťastní učitelia, šťastná škola
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Nitra
2019-1-SK01-KA101-060198
Škola pre všetkých
Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
2019-1-SK01-KA101-060199
Nechceme zostať stáť, ale neustále sa zlepšovať
Základná škola Márie Rázusovej - Martákovej
2019-1-SK01-KA101-060204
Učitelia bilingválneho štúdia držia krok s najnovšími trendmi v oblasti vzdelávania
Obchodná akadémia
2019-1-SK01-KA101-060205
Budúcnosť volá,pripravuj ma škola!
Základná škola
2019-1-SK01-KA101-060208
Vzdelávanie - naša priorita
Základná škola, Wolkerova v Bardejove
2019-1-SK01-KA101-060214
Ako učiť modernejšie
Spojená škola
2019-1-SK01-KA101-060218
Inovatívne formy vyučovania anglického jazyka a aplikovanie získaných jazykových zručností v školskom a outdoorovom prostredí zodpovedajúcim požiadavkám 21. storočia
Základná škola Rajčianska 3
2019-1-SK01-KA101-060219
Moderní učitelia - moderná škola
Gymnázium Lipany
2019-1-SK01-KA101-060220
Príroda je online non stop
Materská škola
2019-1-SK01-KA101-060222
Naberme vedomosti z EU a prenesme ich do školy.
Stredná priemyselná škola
2019-1-SK01-KA101-060227
Učiteľ 21. storočia
Gymnázium Antona Bernoláka
2019-1-SK01-KA101-060232
Lanovkou k vrcholu úspechu
Stredná zdravotnícka škola
2019-1-SK01-KA101-060236
Rozvoj profesijných kompetencií pedagógov školy
SSOS Hliník nad Hronom
2019-1-SK01-KA101-060237
Ideme ďalej!
Súkromná základná škola Waldorfská
2019-1-SK01-KA101-060242
Škola ako dynamické prostredie podporujúce otvorenosť myslenia
Gymnázium, Metodova 2, Bratislava
2019-1-SK01-KA101-060244
Učenie zručností potrebných v 21. storočí
Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa
2019-1-SK01-KA101-060245
Vzdelávanie bez bariér
Materská škola A. Grznára 1444 Považská Bystrica
2019-1-SK01-KA101-060246
Budúcnosť Slovenska je v našich rukách
Základná škola Čaklov
2019-1-SK01-KA101-060257
Efektívna integrácia v primárnom vzdelávaní
Základná škola Zemplínska Široká
2019-1-SK01-KA101-060258
Vzdelávanie potrebuje komplexné príležitosti
Spojená škola sv. Košických mučeníkov
2019-1-SK01-KA101-060265
Učitelia deťom
Materská škola Ul.Dr. Jánskeho č.8 Žiar nad Hronom
2019-1-SK01-KA101-060270
Stále sa učíme učiť
Spojená škola Svätej Rodiny
2019-1-SK01-KA101-060282
Zlepšenie medzikultúrnych a projektových manažérskych zručností
Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu
2019-1-SK01-KA101-060283
Škola hrou
Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava
2019-1-SK01-KA101-060284
Uč sa a podaj ďalej
Materská škola
2019-1-SK01-KA101-060285
Posilnenie kvalifikovanosti učiteľov - cesta k zvýšeniu kvality vzdelávania
Súkromná spojená škola
2019-1-SK01-KA101-060288
Mobilita učiteľov
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola, L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavská Sobota
2019-1-SK01-KA101-060289
Kvalitné vzdelávanie pre každého
Základná škola, Lichardova 24, Žilina
2019-1-SK01-KA101-060291
Otvorení novým príležitostiam
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou
2019-1-SK01-KA101-060293
Vzdelávame aj naďalej kvalitne a inovatívne
ZŠ s MŠ 1.Československého armádneho zboru
2019-1-SK01-KA101-060300
Think together
Gymnázium Petra Pázmana s vjm-Pázmány Péter Gimnázium
2019-1-SK01-KA101-060301
Škola hrou - podpora pozitívneho vzťahu k anglickému jazyku a európskej kultúre
Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina
2019-1-SK01-KA101-060305
Premeňme tradičnú školu na modernú.
Základná škola, Hlavná č.19, Ochodnica
2019-1-SK01-KA101-060306
Pokračujeme v inovácii k lepším vzdelávacím výsledkom
ZŠ s MŠ Školská 49
2019-1-SK01-KA101-060310
Cestujme za poznaním
Základná škola Jozefa Horáka
2019-1-SK01-KA101-060314
Rozvoj učiteľov
Základná Škola Matky Alexie
2019-1-SK01-KA101-060315
Učím sa s radosťou, naučím s radosťou
Evanjelické gymnázium J. A. Komenského
2019-1-SK01-KA101-060321
Využitie medzipredmetových vzťahov - Učme sa o svete po anglicky
Cirkevná základná škola sv. Margity
2019-1-SK01-KA101-060332
Učíme cudzí jazyk s európskym srdcom
Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
2019-1-SK01-KA101-060337
Škola zameraná na žiaka
Gymnázium
2019-1-SK01-KA101-060339
Internacionalizácia školy - lepšia perspektíva pre študentov
Gymnázium
2019-1-SK01-KA101-060340
Profesijný rast pedagógov - potreba dnešnej doby
Cirkevná spojená škola
2019-1-SK01-KA101-060341
S kuframi za autizmom
Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
2019-1-SK01-KA101-060343
Inováciami vo vzdelávaní žiakov so špeciálnymi potrebami k zvyšovaniu kvality školy
Spojená škola internátna
2019-1-SK01-KA101-060344
Učenie sa angličtiny je zábavné
Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu
2019-1-SK01-KA101-060345
O krok vpred
Základná škola Dargovských hrdinov 19
2019-1-SK01-KA101-060346
Wellbeing for Successful School
Základná škola Rázusova 2260 Čadca 02201
2019-1-SK01-KA101-060357
Angličtina nám otvára dvere do Európy
Kreatívne centrum s.r.o.
2019-1-SK01-KA101-060359
Learn-Educate-Acquire-Digitalize
Základná škola s materskou školou
2019-1-SK01-KA101-060368
Be a great school with great teachers
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
2019-1-SK01-KA101-060371
Škola hrou
Základná škola Kvačany
2019-1-SK01-KA101-060372
Ako učiť kreatívne a inovatívne
Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624
2019-1-SK01-KA101-060374
Poďme na to INAK
Základná škola s materskou školou Častá
2019-1-SK01-KA101-060375
K spoločnému cieľu rôznymi cestami
Základná škola Michalovce Okružná 17
2019-1-SK01-KA101-060387
Zlepšenie kvality vyučovania odborných predmetov umeleckého zamerania III.
Súkromná stredná umelecká škola
2019-1-SK01-KA101-060392
Trendy vo vzdelávaní zdravotníkov
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava
2019-1-SK01-KA101-060393
CLIL - celistvá, logická, integrovaná, lákavá škola
Základná škola s materskou školou Hôrky
2019-1-SK01-KA101-060397
Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania
Gymnázium Ladislava Novomeského
2019-1-SK01-KA101-060398
A- digi škola -Rozšírenie digitálnej kompetencie pedagógov v angličtine a v reálnych predmetoch
Základná škola Endre Adyho s vjm, Ady Endre Alapiskola
2019-1-SK01-KA101-060403
Motivujúce učenie
Obchodná akadémia Milana Hodžu
2019-1-SK01-KA101-060405
Zlepšenie kvality jazykových zručností v bilingválnom vzdelávaní
Evanjelické Gymnázium
2019-1-SK01-KA101-060409
Vzdelávanie pre budúcnosť
Gymnázium
2019-1-SK01-KA101-060410
Zlepšenie kvality výučby cudzích jazykov využívaním CLIL v spojení s novými technológiami vo výučbe
Základná škola Borodáčova 2
2019-1-SK01-KA101-060415
Naša škola v centre komunity
Základná škola Sitnianska 32
2019-1-SK01-KA101-060416
CLIL otvára dvere Európy
Materská škola Juhoslovanská 4 Košice
2019-1-SK01-KA101-060543
Individuálny rast - podmienka rozvoja školy
Gymnázium sv. Edity Steinovej
2019-1-SK01-KA101-060574
Získanie a rozvoj interkultúrnych kompetencií a kompetencií v oblasti projektového managementu na európsky rozvoj Gymnázia Janka Kráľa
Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce
2019-1-SK01-KA101-060576
Vidieť a zlepšiť sa
Stredná odborná škola drevárska
2019-1-SK01-KA201-060658
New Approach In Educational Technology
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2019-1-SK01-KA201-060681
UKÁŽ MI MOJE MESTO
Mesto Martin
2019-1-SK01-KA201-060682
Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie
Univerzita Mateja Bela V Banskej Bystrici
2019-1-SK01-KA201-060698
SLOVENČINA PRE DETI CUDZINCOV - pomôcka pre pedagógov a rodičov pri inklúzii detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike
iCan School
2019-1-SK01-KA201-060775
Taking learning outdoors – supporting the skills of pre-school managers in outdoor education and care - TAKE ME OUT II. - Happy childhood happens outside - STEP HIGHER
INAK
2019-1-SK01-KA201-060787
EMPATHY FOR CHILDREN
Hlavné mesto Slovenskej republiky, Bratislava
2019-1-SK01-KA201-060798
Development of Inquiry Based Learning via IYPT
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
2020-1-SK01-KA101-077742
Európska materská škola
Materská škola,Ul.1.mája č.4, 969 01 Banská Štiavnica
2020-1-SK01-KA101-077748
Vzdelávanie pre budúcnosť
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša
2020-1-SK01-KA101-077755
Teaching Entrepreneurship and Critical Thinking in Classroom
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
2020-1-SK01-KA101-077764
Zahraničná mobilita ako súčasť profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov
Spojená škola
2020-1-SK01-KA101-077766
Škola, ktorá funguje nielen v kontexte blízkeho okolia, ale aj v medzinárodnom, má spokojných a rozhľadených pedagógov
Základná škola s materskou školou
2020-1-SK01-KA101-077771
Cesta k najlepším
Gymnázium Ľudovíta Štura, 1. mája 2, Trenčín
2020-1-SK01-KA101-077774
Vzdelanie - nádej pre budúcnosť
Cirkevná spojená škola
2020-1-SK01-KA101-077804
Cesta za poznaním
Materská škola Budkovce
2020-1-SK01-KA101-077810
Otvorení inováciám
Stredná odborná škola drevárska
2020-1-SK01-KA101-077815
Moderná škola - škola pre budúcnosť
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica
2020-1-SK01-KA101-077818
Smerovať k Európe - učiť sa a zlepšovať sa
Stredná priemyselná škola strojnícka
2020-1-SK01-KA101-077824
Inovácia školského vzdelávania
Základná škola Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
2020-1-SK01-KA101-077825
Zvýšenie kvality výučby anglického jazyka
Základná škola
2020-1-SK01-KA101-077829
Škola Rajecké Teplice -Európska škola
Základná škola, Pionierska 95, Rajecké Teplice
2020-1-SK01-KA101-077834
INTEGRÁCIA - Inovácie, Nápady, Tvorivosť, Efektivita, Gramotnosť, Rozvoj, Alternatíva, Celostnosť, Inklúzia, Aktivita
Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
2020-1-SK01-KA101-077836
Mobilitou učiteľov SPŠD k zvýšeniu kvality školy
Stredná priemyselná škola dopravná
2020-1-SK01-KA101-077837
Na ceste k modernej škole 21.storočia
Základná škola Slobodného slovenského vysielača
2020-1-SK01-KA101-077838
Moderná škola vo svete bezpečných digitálnych technológií
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2020-1-SK01-KA101-077846
"GOOD – Good Outdoor Opportunities Delivered for Well-being in School“
Stredná priemyselná škola stavebná
2020-1-SK01-KA101-077853
Modernizáciou vyučovania otvorme deťom bránu do sveta
Základná škola, Komenského 34, Polomka
2020-1-SK01-KA101-077859
Spoločne na ceste k inklúzii
Obec Hlinné – Základná škola Hlinné 138
2020-1-SK01-KA101-077865
Modernú školu tvoria moderní učitelia
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
2020-1-SK01-KA101-077873
Implementovanie inovatívnych vyučovacích prostriedkov a metódy CLIL do výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s aktuálnymi trendmi v oblasti vzdelávania na medzinárodnej platforme
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa
2020-1-SK01-KA101-077877
Sme dobrí v inovácii a v kvalitnom vzdelávaní
Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru
2020-1-SK01-KA101-077882
Škola pre všetkých 2
Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
2020-1-SK01-KA101-077909
Kto sa učí von, dozvie sa viac.
Základná škola s materskou školou Tovarné
2020-1-SK01-KA101-077910
Zlepšujeme sa cez Erasmus
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
2020-1-SK01-KA101-077911
Zvýšenie kvality výučby v bilingválnej sekcii
Gymnázium Leonarda Stöckela
2020-1-SK01-KA101-077912
Odkaz našich predkov
Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 08901 Svidník
2020-1-SK01-KA101-077923
Podpora talentovaných žiakov
Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom
2020-1-SK01-KA101-077934
Mosty k úspechu
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice
2020-1-SK01-KA101-077949
Rozvoj komunikácie ako nástroj podpory rastu
Gymnázium sv. Edity Steinovej
2020-1-SK01-KA101-077951
Kreativitou k efektívnej výučbe anglického jazyka
Základná škola, Ulica J. Stampayho 928/76, 94342 Gbelce
2020-1-SK01-KA101-077981
Moderná škola zameraná na žiaka na ceste do Európy
Základná škola s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskove 377
2020-1-SK01-KA101-077986
Škola 21. storočia
Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
2020-1-SK01-KA101-077987
Radosť učiť (sa)
Spojená škola sv. Uršule
2020-1-SK01-KA101-078010
Učme sa inak - zručnosti pre 21. storočie
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava
2020-1-SK01-KA101-078011
Vzdelávanie pedagógov školy
Súkromná stredná odborná škola Hliník nad Hronom
2020-1-SK01-KA101-078013
Zlepšenie kvality vyučovania odborných predmetov umeleckého zamerania IV.
Súkromná škola umeleckého priemyslu
2020-1-SK01-KA101-078017
Dobré výsledky - potvrdenie kvality vo vzdelávaní
Základná škola s MŠ Školská 49
2020-1-SK01-KA101-078037
Cesta k modernej a lepšej škole
Gymnázium Antona Bernoláka Senec
2020-1-SK01-KA101-078038
Naučme sa viac
Základná škola Jozefa Horáka
2020-1-SK01-KA101-078041
Modern school - innovative teacher - motivated students
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
2020-1-SK01-KA101-078045
Začíname napĺňať novú víziu školy
Gymnazium bl. Pavla Petra Gojdica
2020-1-SK01-KA101-078048
Byť pripravený učiť deti v 21. storočí. 4 „K“ pre výnimočné vyučovanie
Súkromná jazyková škola International House Bratislava, , Námestie SNP 14, Bratislava
2020-1-SK01-KA101-078052
Učíme sa spolu, francúzština nás spája
Gymnázium Jána Hollého Trnava
2020-1-SK01-KA101-078057
Jump Higher
Základná škola Gyulu Juhásza s vyučovacim jazykom maďarským - Juhász Gyula Alapiskola, Ul. J. Jesenského 41, Levice
2020-1-SK01-KA101-078060
Spoločne pre všetkých
Gymnázium Milana Rúfusa
2020-1-SK01-KA101-078062
Nové nápady vo vyučovaní a učení sa
Základná škola, Lichardova 24, Žilina
2020-1-SK01-KA101-078064
Od vízie ku realizácii
Piaristická spojená škola Františka Hanáka
2020-1-SK01-KA101-078066
Vzdelávajme moderne a hravo
Základná škola S. M. Daxnera, Ul. Dr. V. Clementisa 13, 97901 Rimavská Sobota
2020-1-SK01-KA101-078072
Title Získavanie a rozvoj kľúčových kompetencií cestou do Európy
Základná škola Školská, Školská 526/53, Handlová
2020-1-SK01-KA101-078077
Zdoláme výzvy hravo!
Základná škola
2020-1-SK01-KA101-078078
Rozvoj bilingválneho ekonomického vzdelávania
Obchodná akadémia
2020-1-SK01-KA101-078084
Škola nás baví
Základná škola
2020-1-SK01-KA101-078085
Bezpečne a kreatívne v škole pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami
Spojená skola internátna
2020-1-SK01-KA101-078086
Spoločné ciele
Obchodná akadémia
2020-1-SK01-KA101-078087
Vzdelávanie pre budúcnosť II
Gymnázium
2020-1-SK01-KA101-078090
Quo vadis, Gymnázium Púchov?
Gymnázium, Ul.1.mája 905, Púchov
2020-1-SK01-KA101-078092
Modernizácia v oblasti IT - učitelia
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
2020-1-SK01-KA101-078096
Hľadáme zmenu
Základná škola s materskou školou Vištuk
2020-1-SK01-KA101-078104
IKT v modernej európskej škole
Základná škola s materskou školou, Ul. Hlavná 200/15, Hôrky
2020-1-SK01-KA101-078106
Motivácia v edukácii
Obchodná akadémia
2020-1-SK01-KA101-078108
Získavame medzinárodné skúsenosti so začlenením a inklúziou žiakov s osobitnými potrebami na hodinách anglického jazyka
Základná škola Semerovo, č. 110
2020-1-SK01-KA101-078109
Kruhy na vode
Gymnázium Jána Papánka
2020-1-SK01-KA101-078110
Moderné vzdelávanie Rómov
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1
2020-1-SK01-KA101-078111
Získanie nových praktických zručností v oblasti používania metód a techník dramatickej edukácie a ich začleňovania do výučby v základnej a základnej umeleckej škole
Spojená škola, Letná 3453/34, Poprad
2020-1-SK01-KA101-078132
Inovatívne, neformálne a ekologicky na GYMPABE
Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava
2020-1-SK01-KA101-078134
Správna metodológia, technológia a komunikácia je cestou k záujmu študenta o vzdelávanie
Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624
2020-1-SK01-KA101-078138
Zdokonaľme sa
Gymnázium Petra Pázmáňa s vjm-Pázmány Péter Gimnázium
2020-1-SK01-KA101-078139
Vedomosti, schopnosti, skúsenosti
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, ul. Lesná 28, Humenné
2020-1-SK01-KA101-078140
Modernizácia a zvyšovanie kvality bilingválneho vzdelávania
Evanjelické Gymnázium
2020-1-SK01-KA101-078145
Škola pre život
Základná škola Čaklov
2020-1-SK01-KA101-078150
Efektívna integrácia inteligentných a digitálnych systémov do výchovno-vzdelávacieho procesu
Stredná odborná škola informačných technológii
2020-1-SK01-KA101-078168
Erasmus+ K inklúzii spoločne
Základná škola s materskou školou
2020-1-SK01-KA101-078174
Učíme sa bez bariér
Špeciálna základná škola
2020-1-SK01-KA101-078176
Lepšia škola aj vďaka rodičom
Základná škola Sitnianska 32
2020-1-SK01-KA101-078179
Stratégie vzdelávania sluchovo postihnutých detí a žiakov
Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, Kremnica
2020-1-SK01-KA101-078188
Brána jazykov otvorená
Stredná odborná škola polytechnická
2020-1-SK01-KA101-078190
Moderná výučba cudzích jazykov - Inovatívny učiteľ - Úspešný žiak
Gymnázium, Metodova 2, Bratislava
2020-1-SK01-KA101-078192
Integrácia CLIL do vzdelávania
Stredná zdravotnícka škola
2020-1-SK01-KA101-078193
Mäkké zručnosti v školskom vzdelávaní
Gymnázium Jána Adama Raymana
2020-1-SK01-KA101-078200
Urobme ďalší krok k inovácií vo výučbe cudzích jazykov
Základná škola Mládežnícka1343
2020-1-SK01-KA201-078250
Mentor Training
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2020-1-SK01-KA201-078297
Make Biology Fun with Virtual Reality
Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied
2020-1-SK01-KA201-078304
Program rozvoja profesijných kapacít pre ranú starostlivosť a predškolské vzdelávanie
Trnavská univerzita v Trnave
2020-1-SK01-KA201-078325
It´s good for them, it´s good for you - Social & Emotional Learning through bringing nature back to schools
INAK
2020-1-SK01-KA201-078332
Language Interpretation through REading
Základná škola Jána Ámosa Komenského
2020-1-SK01-KA201-078364
School readiness in forest kindergartens
Association of forest kindergartens in Slovakia
2020-1-SK01-KA201-078391
AR Physics made for students
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2020-1-SK01-KA201-078399
Towards EduActive Teaching and Career Guidance
Otvorená Hra o. z.