Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzdelávanie dospelých
2014-1-SK01-KA104-000115
BeLLL (Be Life Long Learning)
Harmony - Tvoja cesta poznania, s.r.o.
2014-1-SK01-KA104-000223
Mobility pedagogických zamestnancov Jazykovej školy Žilina v oblasti vzdelávania dospelých
Jazyková škola Žilina
2014-1-SK01-KA104-000229
Kontinuálne vzdelávanie učiteľov ako kľúč modernizácie vzdelávacieho procesu
Mgr. Daniela Kočajdová - Jazyková škola Progres
2014-1-SK01-KA104-000315
QUALED Staff Qualification Plan
Qualed občianske združenie pre kvalifikáciu a vdelávanie
2014-1-SK01-KA104-000361
Hodina angličtiny ako zážitok (pre dospelých a pokročilých študentov)
SpeakUp
2014-1-SK01-KA104-000388
Trough the power of the question improving the quality of staff and administration
Saplinq
2014-1-SK01-KA200-000481
Envi – Mobile: Integration of mobile learning into environmental education fostering local communities development
Strom života
2014-1-SK01-KA200-000489
Skills Training for Effective Practice
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
2014-1-SK01-KA200-000491
Russian Online
Edukácia@Internet
2014-1-SK01-KA204-000435
Ľudové remeslo-šanca pre každého
Tradičné ľudové umelecké remeslá
2014-1-SK01-KA204-000437
Educational Senior Network
Univerzita Komenského v Bratislave
2014-1-SK01-KA204-000486
Strengthening of the capacities of individuals through establishment of the municipality social business / Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania
Nezisková organizácia EPIC
2014-1-SK02-KA347-000256
Rozhoduj o Európe?
Centrum pre európsku politiku
2014-1-SK02-KA347-000265
Sme zvedaví, chceme participovať, štruktúrovaný dialóg s mladými ľuďmi
AKRAM-IRO
2014-2-SK02-KA347-000331
Chceme zmenu!
ZIPCEM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
2015-1-SK01-KA104-008563
Learning for life
Jazyková škola Palisády 38, Bratislava
2015-1-SK01-KA104-008581
Šanca pre minority
Tradičné ľudové umelecké remeslá, Strečanského 602, Leopoldov
2015-1-SK01-KA104-008603
EEG biofeedback ako cesta rozvoja a pomoci zamestnancov
Person s.r.o., Kováčska 40/270, Košice
2015-1-SK01-KA104-008806
Informačné technológie a kreativita v modernizácii výučby anglického jazyka
Akadémia vzdelávania Čadca, Námestie slobody 59, Čadca
2015-1-SK01-KA104-008832
Improving quality of staff and administration through the power of the question
Saplinq, Viničná 36, Zlaté Moravce
2015-1-SK01-KA104-008854
Effective communication
Native School of English s.r.o., Kollárova 73, Martin
2015-1-SK01-KA104-008866
Európa, región - jazykom k práci
Jazyková škola Poprad, ulica Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
2015-1-SK01-KA204-008930
Life from soil
SOSNA
2015-1-SK01-KA204-008958
Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí na Slovensku, v Lotyšsku, Nemecku, Švédsku a Dánsku
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku
2015-1-SK01-KA204-008982
MEDART – Methods of Education for Disadvantaged Adults Rooted in Theatre
Divadlo bez domova
2015-2-SK02-KA347-000618
Hovorme viac - participácia mládeže a medzirezortná spolupráca
ZDRUŽENIE INFORMAČNÝCH A PORADENSKÝCH CENTIER MLADÝCH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
2016-1-SK01-KA104-022232
Excelentní lektori vzdelávania dospelých - základ a jadro kvalitnej inštitúcie
Tradičné ľudové umelecké remeslá, Strečanského 602, Leopoldov
2016-1-SK01-KA104-022233
Zefektívnenie výučby jazyka pre potreby trhu práce
Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov
2016-1-SK01-KA104-022236
Learning for the future: Key competences in Education for Sustainable Development (LEFU)
Biospektrum Občianske združenie, Šafárikova 4072, Rožňava
2016-1-SK01-KA104-022273
Kvalitné jazykové vzdelávanie - služba pre mesto a región
Your Choice, s.r.o., Študentská 26, Trnava
2016-1-SK01-KA104-022361
Vital Active Global Educational Strategies - VAGES
Ing. Ivana Bytelová Jazyková škola VAGeS, Hodžova 25, Nitra
2016-1-SK01-KA104-022443
Malé kroky pre sebarozvoj pedagógov, veľký skok pre európsky rozmer školy
Jazyková škola, Ul. 1.mája 2, Trenčín
2016-1-SK01-KA104-022453
Zlepšenie zručností a kompetencií lektorov v neziskovom sektore
eventive, M. Turkovej 1731/46, Trenčín
2016-1-SK01-KA104-022470
Living healthy for everybody
ArTUR, Hrubý Šúr 237
2016-1-SK01-KA204-022514
Tajomstvo nášho úspechu - inovatívne cesty k rozvíjaniu kompetencií občanov so zdravotným postihnutím pre trh práce
Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť - Veľký Meder
2016-1-SK01-KA204-022518
Managing Migration and Diversity through Local Government Capacity Building
ASTRA - Združenie pre inovácie a rozvoj, Košice
2016-1-SK01-KA204-022541
Social Growth on Trafficking and Immigration
PEDAL Consulting s.r.o., Martin
2016-1-SK01-KA204-022552
Knižnice pre vzdelávanie 50 plus
Verejná knižnica Jána Bocatia, Košice
2016-1-SK01-KA204-022586
Adults Literacies as Benefit for Inclusion and Equity
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2016-2-SK02-KA347-000993
Mladí rómski lídri
Divé maky, o.z.
2016-2-SK02-KA347-001004
Roma Youth LOG in: Podpora aktívnej participácie rómskej mládeže a štruktúrovaného dialógu pri tvorbe politík zameraných na rómsku mládež v SR
Rómsky vzdelávací spolok
2016-2-SK02-KA347-001008
YLIAS - Young Leaders in Active Society
Rada mládeže Žilinskéhoa
2017-1-SK01-KA104-035107
Craft for better future
Tradičné ľudové umelecké remeslá, Strečanského 602, 920 41 Leopoldov
2017-1-SK01-KA104-035131
Tieňovanie vzdelávania dospelých ľudí s postihnutím v Čechách
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
2017-1-SK01-KA104-035138
Inovácie vo výučbe a testovaní slovenského jazyka a odborných predmetov pre cudzincov
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava
2017-1-SK01-KA104-035157
EFFECTIVE TEACHING/EFFECTIVE LEARNING
English in the City s.r.o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
2017-1-SK01-KA104-035170
Objavuj, zaži a zdieľaj
Jazyková škola Poprad, ulica Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad
2017-1-SK01-KA104-035192
Zlepšenie zručností Teen mentorov
Dom poznania - združenie pre osobný rozvoj, Chalúpkova, 903 01 Senec
2017-1-SK01-KA104-035244
Divadlom proti radikalizmu
Nadácia Milana Šimečku, Panenská 4, 811 03 Bratislava
2017-1-SK01-KA104-035265
Učíme cudzie jazyky dospelých a aj seniorov
Jazyková škola Žilina, Veľká okružná 24, 010 01 Žilina
2017-1-SK01-KA104-035291
Mobility for Quality
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 836 63 Bratislava
2017-1-SK01-KA204-035310
Kreatívny ergoterapeut ako jeden z pilierov činností domovov sociálnych služieb
Tradičné ľudové umelecké remeslá
2017-1-SK01-KA204-035360
Naša sila je v skúsenostiach - inovatívny vzdelávací program pre skúsenostných expertov
Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť - Veľký Meder
2017-1-SK01-KA204-035370
SILVER
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
2017-1-SK01-KA204-035371
Acquisition of Key Competences for Economic and Social Sustainability
Academia Istropolitana Nova
2017-1-SK01-KA204-035385
Career Coaches for Low Qualified Adults
EUROPERSONAL & SERVIS s.r.o.
2017-1-SK01-KA204-035403
HIT - Heroes of Inclusion and Transformation
Divadlo bez domova
2017-1-SK01-KA204-035420
Age Management Uptake
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike
2017-2-SK02-KA347-001384
Kroky ku zmene
OBCIANSKE ZDRUZENIE KERIC
2017-2-SK02-KA347-001394
Create & Control
Pomáhame druhým, o.z.
2017-3-SK02-KA347-001505
Participácia v praxi
silnejsí-slabsím
2017-3-SK02-KA347-001526
Participácia v praxi - mladí vo svojom meste
Združenie informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej Republike
2017-3-SK02-KA347-001580
VYD- Village youth in dialogue
Asociacia krajskych rad mladeze
2018-1-SK01-KA104-045903
Výučba pokročilých študentov
SMART - School of English s. r.o.
2018-1-SK01-KA104-045925
Modern and interdisciplinary career guidance in all sectors
Združenie pre karierové poradenstvo a rozvoj kariéry
2018-1-SK01-KA104-045979
Building bridges
the Bridge
2018-1-SK01-KA104-045987
Chyť svoj sen.
Spoločnost priateľov francúzskeho jazyka
2018-1-SK01-KA104-046046
Zvýšenie kvalifikácie učiteľov nemeckého jazyka
International House Bratislava, s.r.o.
2018-1-SK01-KA104-046054
GROW Responsibly
Vages-grow, n.o.
2018-1-SK01-KA104-046112
HAPPY SCHOOL 2020
HARMONY ACADEMY s.r.o.
2018-1-SK01-KA104-046174
Teória verzus prax v jazykovej a odbornej príprave krajanov
Univerzita Komenského v Bratislave
2018-1-SK01-KA104-046208
Vzdelávajme sa, aby sme lepšie vzdelávali
Človek v ohrození, n.o.
2018-1-SK01-KA104-046209
Spoznávanie Národnej knižnice Českej republiky
Hornozemplínska knižnica Vranov nad Topľou
2018-1-SK01-KA104-046240
Ako donútiť študentov rozprávať
SpeakUp
2018-1-SK01-KA104-046249
Tancom po Európe
Komorný folklórny súbor Szöttes Kamara Néptáncegyüttes
2018-1-SK01-KA104-046260
O krok ďalej
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
2018-1-SK01-KA104-046268
Zlepšenie kvality vyučovania a zvýšenie motivácie lektorov a študentov
Interlinguacentrum s.r.o.
2018-1-SK01-KA204-046284
Zodpovedne a s úctou k ľudovým tradíciám
Tradičné ľudové umelecké remeslá
2018-1-SK01-KA204-046285
Improving the professional development opportunities in the Apitherapy sector in terms of health
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
2018-1-SK01-KA204-046291
Zvýšenie a rozvoj manuálnych zručností a pohybovej vitality občanov Európskej únie nad 50 rokov.
Technická univerzita vo Zvolene
2018-1-SK01-KA204-046325
THE SOUND OF BUSINESS - Leveraging the Entrepreneurial Competences of Adults To Extenuate the Business Knowledge Divide
ICEP Institute of European Certification of Personnel s.r.o.
2018-1-SK01-KA204-046326
Traditions, ethics and etiquette
Pre edukáciu Sabinova
2018-1-SK01-KA204-046335
Stop being couch potatoes! Developing social and entrepreneurial skills for Neets
TRANSFER Slovensko
2018-1-SK01-KA204-046352
Power Saving Check - Coming of Age Innovative climate protection through targeted adult education and the implementation of Power Saving Checks in low-income households and public buildings
Newport Group, a.s.
2018-1-SK01-KA204-046371
Fostering Employment of Maternity Leavers
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
2018-1-SK01-KA204-046377
Nové metódy a formy v kybernetickej bezpečnosti pre seniorov
CPM-Centrum prevencie mládeže
2018-1-SK01-KA204-046393
Rozvoj kľúčových kompetencií dospelých prostredníctvom inovatívneho programu spotrebiteľského vzdelávania
Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
2018-2-SK02-KA347-001776
Kraj a mestá spolu pre mladých
Regionalne centrum mladeze
2018-2-SK02-KA347-001786
Mladí lídri pre tvorbu verejných politík
RADA MLADEZE SLOVENSKA
2018-2-SK02-KA347-001831
Dialógy okolo volieb
Re:colo
2018-2-SK02-KA347-001839
Kroky ku zmene 2
OBCIANSKE ZDRUZENIE KERIC
2018-3-SK02-KA347-001970
Youth Inspires Politics
Europsky Dialog
2018-3-SK02-KA347-001971
Inklúzia a minimálna kvalita života mládeže
Od emócií k poznaniu, n.o.
2019-1-SK01-KA104-059969
Strengthening the bridges
the Bridge
2019-1-SK01-KA104-060024
Aplikácia remeselných zručností pre sociálne začleňovanie
Tradičné ľudové umelecké remeslá
2019-1-SK01-KA104-060026
Vzdelávanie používateľov a odborové referenčné služby na podporu vzdelávania v Národnej technickej knižnici v Prahe
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
2019-1-SK01-KA104-060040
Vzdelávanie dospelých v 21. storočí
Jazyková škola Poprad
2019-1-SK01-KA104-060225
Vzdelávame sa , lebo učíme pre život
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
2019-1-SK01-KA104-060251
Cesta európskej spolupráce - vzdelávanie dospelých
International House Bratislava, s.r.o.
2019-1-SK01-KA104-060275
Využívanie zručností 21. storočia v jazykovom vzdelávaní dospelých
Jazyková škola Žilina
2019-1-SK01-KA104-060348
Speak goes International
Jazyková škola SPEAK, spol. s r. o
2019-1-SK01-KA104-060354
Vzdelanejší módni aktivisti pre informovanejšiu spoločnosť
Fashion Revolution Slovakia
2019-1-SK01-KA104-060358
Increasing Capacity for Quality Services
SAPLINQ
2019-1-SK01-KA104-060394
AINova on the move
Academia Istropolitana Nova
2019-1-SK01-KA104-060421
Zvyšovanie kompetencií facilitátorov a facilitátoriek
Inštitút Procesorientovanej Psychológie
2019-1-SK01-KA104-060422
Kvalitnejšia výučba s novými metódami vzdelávania
Akadémia vzdelávania Martin
2019-1-SK01-KA204-060641
The path to the independent life
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
2019-1-SK01-KA204-060649
Senior´s Learning in the Digital Society
Univerzita Komenského v Bratislave
2019-1-SK01-KA204-060691
Smart Skills Development
E-CODE
2019-1-SK01-KA204-060711
FAcilitators of VIrtual LEarning
ASTRA - združenie pre inovácie a rozvoj
2019-1-SK01-KA204-060771
Od vzdelávania ku inklúzií
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
2019-1-SK01-KA204-060777
Flexible up-skilling pathways for professionals in the field of tourism
Klaster regionálneho rozvoja
2019-1-SK01-KA204-060780
Career Path
Mareena
2019-1-SK01-KA204-060783
Unity in Community
Mareena
2019-1-SK01-KA204-060788
ACT ECO - learn ecobuilding for all
ArTUR
2019-1-SK01-KA204-060805
Online vzdelávanie zamerané na rozvoj talent developmentu, kariérny development a soft-skills nezamestnaných
topcoach s.r.o.
2019-1-SK01-KA204-060806
Multidisciplinary support of positive changes within families in difficult situations
Katolícka univerzita v Ružomberku
2020-1-SK01-KA104-077729
Aplikácia medzinárodných skúseností pri organizovaní kultúrnych podujatí
Tradičné ľudové umelecké remeslá
2020-1-SK01-KA104-077740
Rozvoj manažérskych a jazykových kompetencií v online prostredí
E@I
2020-1-SK01-KA104-077816
Vzdelaním ku kvalitnejšiemu životu ľudí so znevýhodnením
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
2020-1-SK01-KA104-077843
Be inspired, be inspiring
Jazyková škola Poprad
2020-1-SK01-KA104-077858
Inovatívne trendy zo zahraničných knižníc
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
2020-1-SK01-KA104-077862
Chyť svoj sen 2
Spoločnosť priateľov francúzskeho jazyka
2020-1-SK01-KA104-077940
Gamifikácia a učenie na báze hier
TOPCOACH SRO
2020-1-SK01-KA104-077944
Building Capacity for Diversity and Inclusion
SAPLINQ, O.Z.
2020-1-SK01-KA104-077958
eventive za vzdelaním
eventive
2020-1-SK01-KA104-077972
Vzdelávanie v menšinovom jazyku - slovenčina v Rumunsku
Univerzita Komenského v Bratislave
2020-1-SK01-KA104-078014
Angličtina naprieč generáciami
Akadémia vzdelávania Čadca
2020-1-SK01-KA104-078050
Zvyšovanie profesionálneho rozvoja učiteľov v 21. storočí.
International House Bratislava, s.r.o.
2020-1-SK01-KA104-078107
Towards quality and excellence in career guidance through mobility and cooperation
Združenie pre kariérove poradenstvo a rozvoj kariéry
2020-1-SK01-KA104-078113
Zachráň remeslo
Asociácia remeselníkov Karpát - Východné Slovensko
2020-1-SK01-KA104-078126
Rozvoj jazykovej školy a kvality vzdelávania implemetáciou nových metód vo výučbe a manažmente
CASSI s.r.o. (jazyková škola)
2020-1-SK01-KA104-078154
Nové horizonty vo výučbe angličtiny
Akadémia vzdelávania Martin
2020-1-SK01-KA104-078183
Zvyšovanie odbornosti v kultúre.
Národné osvetové centrum
2020-1-SK01-KA104-078199
Vzdelávacie mobility pre kreatívne a kultúrne centrum Nová Cvernovka
Nadácia Cvernovka
2020-1-SK01-KA104-078201
Dejepisné a občianske vzdelávanie
Centre for Education and Innovations (CEDIN), o.z.
2020-1-SK01-KA204-078215
Ľudový odev z aspektu tradície, propagácie a zachovania kultúrneho dedičstva
Tradičné ľudové umelecké remeslá
2020-1-SK01-KA204-078225
Digital skills for adults
Orbis Institute
2020-1-SK01-KA204-078246
New Initiatives and Co-operation for Local Economies
Legend Foto
2020-1-SK01-KA204-078253
Inclusive workplaces for seniors workers
Technická univerzita v Košiciach
2020-1-SK01-KA204-078311
COmplex Reintegration of Employees with changed working abilities to REal LiFe
TENENET o.z.
2020-1-SK01-KA204-078313
Rozvoj nových andragogických diagnostických prístupov a intervencií fenoménu docility dospelých.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2020-1-SK01-KA204-078340
Millenials Innovate & Learn through Chaos
PEDAL Consulting s.r.o.
2020-1-SK01-KA204-078370
Lepší rodičia môžu zmeniť svet k lepšiemu
Únia materských centier
2020-1-SK01-KA204-078371
Needs of CriticAl Thinking
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2020-1-SK01-KA204-078380
Emocionálna inteligencia ako sociálna podpora pri zvládaní stresu v osobnom aj pracovnom živote u dospelých
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2020-1-SK01-KA204-078381
Local Adult Education Policy
Academia Istropolitana Nova
2020-1-SK01-KA204-078384
Compass Inclusive! - Modification of the Competence Balance based on the French Model for raising the employability of people with handicaps
Newport Group, a.s.