Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEACHER TRAINING COURSES
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000189
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9920 €
Sumár projektu:Cieľová skupina: 4 učitelia so špecializáciou pre vyučovanie žiakov s autizmom a žiakov s Aspergerovým syndrómom, vyučujúci anglický jazyk na primárnom a sekundárnom stupni, s dobrou znalosťou IKT a so záujmom o medzinárodnú spoluprácu. Potreby: Projekt reaguje na potrebu zvyšovať kvalitu vyučovania anglického jazyka u žiakov s autizmom a žiakov s Aspergerovým syndrómom. Preto je dôležité umožniť našim učiteľom sústavne rásť po jazykovej stránke v rámci celoživotného vzdelávania a získavať nové skúsenosti. Absolvovanie stáže povedie k zlepšeniu komunikačných zručnosti učiteľov v anglickom jazyku, ďalej o osvojenie si nových efektívnych vyučovacích metód a postupov. Škola očakáva, že učitelia po absolvovaní kurzov budú inšpirovaní a motivovaní uplatňovať nové metódy práce vo vyučovaní. Hlavné ciele: 1. Zlepšenie komunikačných zručnosti učiteľov v anglickom jazyku 2. Osvojenie si nových efektívnych vyučovacích metód a postupov Realizácia: 1. Spojené kráľovstvo, Anglolang Scarborough, 2 týždne, 2 učitelia, termín 13.-24. október 2014 2. Spojené kráľovstvo, Pilgrims Canterbury (The Education & Training Company Limited), 1 týždeň, 2 učitelia, termín 29.marec – 4.apríl 2015
Koordinátor:Základná škola pre žiakov s autizmom
Bratislava
Partneri:Anglolang (Scarborough) Ltd
SCARBOROUGH, United Kingdom
www.anglolang.com
The Education & Training Company Limited
Oxford, United Kingdom
www.pilgrims.co.uk