Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Získavanie nových zručností v španielskej stredomorskej gastronómií v Andalúzií
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000063
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:54388 €
Sumár projektu:Účastníci projektu sú naša Stredná odborná škola, odbor hotelová akadémi a a jej dvadsiati praktikanti, ul. Kalinčiaka 1, Prievidza, partnerská strana v Španielsku Ekip Europa, obe majú rozsiahle odborné znalosti v oblasti gastronómie. Sú tak všetky predpoklady k naplneniu cieľov projektu: - Spoznanie produktov stredomorskej oblasti k príprave jedál, ich nutričných a výživových hodnôt - Zdokonalenie technológií v príprave pokrmov na báze plodov mora , rybacích produktov a regionálnych produktov - Zvládnutie normovania a receptúr jedál - Zvládnutie nových zručností a s tým spojenom servise pre klientov - Zdokonalenie španielskej jazykovej zložky v každodennom kontakte s tútorom španielskej strany a pobytom v rodinách - Zvýšenie sebavedomia v multikulturálnom prostredí - Získanie výhody v hľadaní si pracovnej pozície - Posilnenie inovácie odbornej praxe - Internacionalizácia vyučovania Tieto ciele zvládnu naši študenti tretieho a štvrtého ročníka odboru hotelová akadémia, ktorý má v osnovách technológiu prípravy pokrmov, prax v gastronomických zariadeniach, gastronomický manažment, španielsky jazyk, techniku obsluhy. Zdokonalia sa v činnostiach gastronómie morských produktov pre ktoré nemajú vhodné podmienky v škole ani na praxi. Výsledkom budú nové znalosti v technológií prípravy pokrmov na novej báze. Praktikanti vydajú po skončení praxe Súbor receptov správnej výživy, čo pokladáme za jeden z dlhodobejších prínosov ku skvalitneniu vyučovacieho procesu školy, ale aj ich poznatkov. Pre naplnenie cieľov projektu budú použité už čiastočne známe postupy a metódy: - Oboznamovanie sa s produktmi a potravinami, názorná metóda, spracovanie - Opakovanie a fixácia pracovných postupov počas mesačnej praxe - Hodnotenie a klasifikácia, prostriedky ECVET - Dodržiavanie zásad HACCP - kvality pracovných postupov Dopad výsledkov projektu očakávame v týchto častiach: - Zlepšenie zručností účastníka v príprave jedál v prostredí ktoré udáva trendy v európskej gastronómií a je často označované odborníkmi ako vzor správnej výživy obyvateľstva Európy, naši žiaci sa chcú v tejto oblasti zlepšiť - Skvalitnenie technologických postupov pri spracovaní nových potravín a naučenie sa narábať s ich výživovými hodnotami, zlepšenie zručností spracovania rôznych tepelných postupov na nových potravinách - Skvalitnenie vzdelávania pre vysielajúcu školu prípravou knihy receptov a to každým účastníkom podľa jeho pracoviska a špecifík, čo bude aj trvalejšia hodnota a výstup z tohto projektu - Zlepšenie sociálneho správania sa, nové návyky, pretože naši praktikanti sú často zo sociálne slabších vrstiev , často prvý krát vo vzdialenejšejine, majú snahu učiť sa niečo nové - Uzatvorenie nových väzieb a priateľstiev na pracoviskách, chcú poznať iné kultúry, mentality, majú k tomu aj jazykové predpoklady, pretože sa viac rokov učia už španielsky jazyk - Zdokonalenie sa v jazykovej zložke španielčiny, ktorú už majú stážisti v osnovách ako povinný jazyk
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb
Prievidza
Partneri:Asociacion Escuela de Komunicacion Informacion y Practicas en Europa
Malaga, Spain
www.ekipeuropa.com