Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzájomná výmena odborných vedomostí na medzinárodnej úrovni inšpiruje k tvorivosti
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000248
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:58222 €
Sumár projektu:Realizovať tento projekt sme sa rozhodli aby sme ponúkli našim žiakom realizovať sa aj v inýchinách a organizáciách v rámci Európskej únii. V tomto projekte sme sa zamerali na dve cieľové skupiny žiakov. Prvá skupina je zameraná na technické riešenie v rámci Informačných technológií. Pre tento účel sme si vybrali troch partnerov (školy), ktoré nám túto možnosť realizácie poskytnú. Jedná sa o školy technického zamerania. Sú to školy z Hradca Králové, Ostravy (CZ) a o trénigové centrum Deutsche Telekomu v Erfurte (DE). K týmto partnerom sme sa rozhodli poslať žiakov z odborov Technik infromačných tecchnológii, Mechanik PC sietí, Grafik digitálnych médií, Pracovník marketingu mobilného operátora. Sú to rôzne odbory, ktoré ale majú spoločnú podstatu v tomto projekte a ich vzájomná spolupráca úzko súvisí. Cieľom tejto skupiny bude vytvorenie webovej stránky, ktorá bude slúžiť ako pomôcka pre zloženie osobného PC. TITT, MPS obsahovo naplnia stránku informáciami, ktoré sa týkajú hardverových doplnkov do PC. GDM a PMMO vytvoria dizajn stránky, funkčnosť stránky a spoločne k tomu natočia krátke video "ako na to". V konečnom dôsledku vznikne zaujímavá stránka prístupná verejnosti, aby si aj ľudia "laici" dokázali za pomoci jednoduchého návodu poradiť pri riešení technických problémov s PC. Do Hradca Králové sme sa rozhodli poslať skupinu piatich žiakov (TITT, GDM, MPS) plus jednu sprevádzajúcu osobu. Na tomto počte sme sa dohodli z dôvodu kapacity ubytovania žiakov. Do Ostravy sme sa rozhodli vyslať skupinu 10 žiakov (TITT, GDM, MPS) plus jedna sprevádzajúca osoba. Tento partner nám je schopný zabezpečiť ubytovanie, stravu pre tento počet ľudí. Do Nemecka sme sa rozhodli vyslať najpočetnejšiu skupinu 12 žiakov (TITT, GDM, MPS, PMMO) plus dve sprevádzajúce osoby. Tu pribudol aj odbor PMMO z toho dôvodu, lebo tento odbor spolupracuje s nemeckým telekomom a sám si ho vyžiadal aby boli nápomocní pri realizácii reklamných a marketingových stratégií ako túto stránku ďalej propagovať a šíriť aby si ju mohol pozrieť čo najväčší počet ľudí. Očakávané výsledky sú aby žiaci dokázali skupinovo riešiť daný problém resp. vytvoriť ucelený celok tak, aby bol v budúcej dobe komukoľvek nápomocný. S tým je v podstate spojený aj prínos či už pre verejnosť, našich žiakov alebo všeobecne učiacich sa danú problematiku. Na tomto sa dá ďalej stavať, rozvíjať danú problematiku a kedy koľkvek dopĺňať o nové technológie a poznatky. Druhá skupina žiakov je zameraná na ekonomicko-marketingové ciele. Pre túto činnosť na projekte nám vyhovuje partner zo školy z Trutnova, ktorá ponúka podobné zameranie ako je Poštové a bankové služby. K tomuto partnerovi sme sa rozhodli vyslať skupinu piatich žiakov z odborov (PMaPBS, PMMO, GDM) plus jednu sprevádzajúcu osobu. Tu by sa nám možno zišiel aspoň počet žiakov 10, ale tiež z hľadiska ubytovania by to nebolo možné keďže všetky výmeny budú prebiehať počas školského roka a obsadenosť internátov to neumožňuje. Cieľom tejto skupiny je vytvoriť reklamný propagačný stánok k Svetovému dňu pošty. Úlohy budú rozdelené medzi jednotlivé odbory. PMaPBS budú mať za úlohu vybrať produkty na propagáciu vybraných produktov, ktoré pošta a poštová banka ponúka. PMMO dostanú za úlohu vypracovať slogan k svetovému dňu pošty, tvoriť texty do propagačných letákov, vytvoriť prezentáciu k projektu. GDM vypracuje na základe pripravených materiálov reklamné, propagačné letáky, plagáty a dokumentáciu k celému projektu. Partnerská škola nám na základe týchto úloh ponúkla aj žiakov z iných študijných odborov, ako sú cukrár, čašník, pekár, stolár. Žiaci z týchto odborov pripravia podľa svojej profesie reklamné a propagačné predmety ako sú torta znázorňujúca udalosť Svetový deň pošty, vianočka v tvare loga pošty, prezentačné predmety z dreva, barmanská šou. Po ročných skúsenostiach na projektoch sme si istí že je tento projekt možné zrealizovať v priebehu dvoch pracovných týždňoch. Stanovené termíny sú napísané v pozývacích listoch od partnerov, ktoré sú súčasťou tejto prihlášky. Celkové zhodnotenie vidíme v tom, že by sme chceli týmto projektom poukázať na fakt, že aj úplne iné na vzájom odlišné zamerania dokážu spolupracovať, nadchnúť sa pre jednotnú vec a spoločne dokázať vytvoriť niečo zmysluplné, kreatívne a použiteľné aj v budúcnosti.
Koordinátor:Stredná odborná škola informačných technologií
Banská Bystrica
Partneri:Stredni odborna skola a Stredni odborne uciliste Trutnov, Volanovska 243
Trutnov, Czech Republic
www.sou-trutnov.cz
Stredni skola teleinformatiky, Ostrava, prispevkova organizace
Ostrava-Poruba, Czech Republic
www.teleinformatika.eu
Stredni skola a vyssi odborna skola aplikovane kybernetiky
Hradec Kralove, Czech Republic
www.ssakhk.cz
Deutsche Telekom AG, Telekom Ausbildung, Ausbildungszentrum Erfurt
Bonn, Germany
www.telekom.com