Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innovationstore
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000301
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:16740 €
Sumár projektu:Slovenský odevný priemysel prechádza v posledných rokoch veľkými zmenami. Obrie podniky s pásovou výrobou zanikajú, objem výroby sa znižuje, prípadne presúva do Ázie. Táto situácia si vyžaduje prípravu mladých odborníkov v oblasti módy, ktorí budú schopní adaptovať sa na zmenené podmienky na slovenskom pracovnom trhu v oblasti odevníctva. Z uvedeného vyplýva, že takto pripraviť žiakov dokážu len kvalifikovaní učitelia s odbornými poznatkami zo súčasného diania v odevnom priemysle a módnom marketingu. Odborní učitelia preto musia hľadať nové spôsoby získavania informácií v oblasti aktuálnych trendov v módnom odevnom priemysle a ich transformovania do školského vzdelávacieho programu v záujme vytvorenia „zásobárne“ inovatívnych metodík a námetov, ako účelne vyučovať pre potreby slovenského odevného priemyslu. Cieľom projektu „Innovationstore“ je získanie odborných kompetencií a skúseností v módnom priemysle a postupne ich sprostredkovať ďalším odborným odevným pedagógom. Jednotlivé partnerskéiny boli vybrané na základe dôkladného zváženia potrieb odborných pedagógov. Módny marketing a propagácia (Holandsko) sú dôležitou súčasťou úspešného uvedenia a udržania sa módnej značky na trhu. Rovnako potrebné je poznať podrobnejšie rozčlenenie segmentov módneho trhu – Haute Couture → dizajnér → masový trh (Taliansko). Neoddeliteľnou súčasťou odevného priemyslu je zachovanie si vlastnej identity – napr. transformácia národných tradičných techník a vzorov do súčasných módnych trendov (Turecko). Získané skúsenosti budú použité na vytvorenie interných metodík v oblasti moderného vzdelávania v móde a odevnom priemysle obohatené o medzinárodnú dimenziu. Metodiky budú napomáhať profesijnému rastu, osobnému rozvoju pedagogických zamestnancov a prispejú k zvýšeniu kvality moderného odborného vzdelávania.
Koordinátor:Stredná odborná škola, Púchov
Púchov
Partneri:Stichting Regionaal Opleidingen Centrum van Twente
Hengelo, Netherlands
www.rocvantwente.nl
dortcelik atl ve metem
mudanya, Turkey
www.mudanyadortcelik.meb.k12.tr
Istituto di Istruzione Superiore Cattaneo
modena, Italy
www.cattaneodeledda.it