Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOVE 2 LIVE BETTER
Číslo projektu:2014-1-SK02-KA105-000062
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:23500 €
Sumár projektu:Témou projektu je zmysluplný život mladých ľudí spojených cez Street Workout. Cieľom tohoto projektu je cez Street Workout zvýšiť participáciu mladých ľudí a propagovať zdravý životný štýl v odľahlých, sociálne a ekonomicky znevýhodnených oblastiach, kde sú mladí ľudia ohrození extrémizmom. Projektu sa zúčastní 60 mladých ľudí zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska v období od 7. do 17. júla 2014 v regióne Kysúc.
Koordinátor:IDEŠ HORE