Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stanica - Open Cultural Space (Iuri Bursulaia)
Číslo projektu:2014-1-SK02-KA105-000064
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:8450 €
Sumár projektu:Hlavným cieľom projektu je intergrácia dobrovoľníka z Gruzínska v kultúrnej organizácii, zužitkuvajúc jeho existujúce schopnosti a skúsenosti a zároveň rozvíjajúc nové praktické, aj teoretické vedomosti, ktoré nadobudne v prostredí nezávislej kultúrnej inštitúcie. Aktivity projektu budú trvať od júla 2014 do júna 2015.
Koordinátor:Truc sphérique