Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOP the BULLY
Číslo projektu:2014-1-SK02-KA105-000197
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:16260 €
Sumár projektu:Multilaterálna mládežnícka výmena s názvom STOP the Bully sa bude konať v regióne Zemplína od 3.10. do 11.10.2014. Výmeny sa zúčastní 36 mladých ľudí zo Slovenska, Grécka, Španielska, Rumunska a Turecka. Témou projektu je morálne a psychické posilnenie mládeže, rozvoj slušného spoločenského správania a postojov, ktoré sú založené na tolerancii, rešpektovaní rozdielnosti, boji proti rasovej diskriminácii, rešpektu k ľudskému životu a pod.
Koordinátor:NS HAM