Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Find Your Beat: Innovative Education and Research in Environmental Field
Číslo projektu:2014-2-SK02-KA105-000219
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:32565 €
Sumár projektu: Štyria mladí ľudia z Českej Republiky a Veľkej Británie sú pozvaní stať sa súčasťou niekoľkých pracovných tímov organizácie pod vedením expertov v oblasti aplikovaného výskumu, obnovy a manažmentu chránených území a pedagógov a metodikov inovatívnych vzdelávacích postupov. Projekt sa uskutoční od októbra 2014 do septembra 2015 na Slovensku v dvoch sídlach organizácie.
Koordinátor:DAPHNE Inštitút aplikovanej ekológie