Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Collab Lab
Číslo projektu:2014-2-SK02-KA105-000239
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12200 €
Sumár projektu:Training course “Collab Lab” sa bude konať v Bratislave, v termíne 2.10.-8.10.2014 a je určený pre 18-ich mládežníckych pracovníkov, koordinátorov mládežníckych organizácií, mládežníckych lídrov a lokálnych dobrovoľníkov pracujúcich s mládežou z celej Európy. Témou školenia je rastúce hnutie nazývané "collaborative consumption CC" or "sharing economy - zdieľaná ekonomika", ktoré sa transformuje do kreatívneho protikrízového nástroja so sociálnymi a environmentálnymi prvkami a ponúka spôsob ako zlepšovať a inovovať aktivity mládežníckych organizácií.
Koordinátor:ZK IMA Pcolka