Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
European Yoyo Calling 2014
Číslo projektu:2014-2-SK02-KA105-000249
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:11120 €
Sumár projektu:Cieľom projektu je zvýšiť povedomie mladých ľudí a verejnosti o zmysluplnej voľnočasovej možnosti yoyovania, a udržať nadšenie mladých ľudí, ktorí sa yoyovaniu venujú dlhšie, a to prostredníctvom nadobudnutia zručností v oblastiach spojených s yoyo aktivitami, a nadobudnutia metodiky v súvislosti s prácou s mládežou. Projektu sa zúčastní 34 mladých ľudí, ktorí prejavujú záujem o yoyovanie, nezávisle od ich zručnosti s yoyovaním. Zúčastnia sa ho skúsení i menej skúsení yoyeri, a tým si budú môcť medzi sebou vymieňať zručnosti a učiť sa navzájom.
Koordinátor:Slovenská yoyo asociácia