Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Climate and climate change. Influence of climate on Human populations
Číslo projektu:2015-1-ES01-KA219-015646
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Koordinátor:Gymnázium F. G. Lorcu
Bratislava