Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Školskí mediátori
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008661
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:5035 €
Sumár projektu:V dnešnej dobe sú rodičia veľmi zaneprázdnení svojimi povinnosťami a na rozhovory s deti im ostáva málo času. Zameriavjú sa hlavne na kvalitu základných životných potrieb, prípadne kvalitu vzdelania, ale na to, čo dieťa prežíva, aké má problémy, čas nezostáva. Konflikty a problémy v školskom prostredí sú prirodzenou súčasťou školského života, ale treba vedieť, ako s nimi zaobchádzať. Nezvládnutý konflikt môže viesť až k šikanovaniu. Chceme preto ako škola prispieť k právu detí na bezpečnú školu plnú porozumenia. Tento projekt nám pomôže vyškoliť odborníkov na riešenie konfliktov a problémov detí. Po absolvovaní odborných školenízameraných na mediáciu a efektívnu komunikáciu budú mať títo pedagógovia na škole, budú mať funkciu školských mediátorov a dôverníkov. Naši žiaci ich budú môcť vyhľadať pri akýchkoľvek problémoch, s ktorými by si nevedeli poradiť bez pomoci.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou, Trnková 1, Bratislava - Jarovce
Bratislava