Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moderný učiteľ - moderná škola
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008791
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:34960 €
Sumár projektu:Cieľom projektu je motivovať učiteľov k tvorivému a iniciatívnemu prístupu krealizácii zmien ,ktoré na škole chceme naštartovať. Sme malá vidiecka škola so zázemín 13 pedagogických zamestnancov. Počas projektu chceme všetkým učiteľom umožniť naštartovať vlastný proces sebarealizácie, Každý zapojený učiteľ bude maťv procesekouča, s ktorým si vypracuje plán sebarozvoja, portfóliu svojho vzdelávania, S podporou kouča bude riešiť aplikáciu získaných kompetencií do učiaceho procesu na vysielajúcej škole. Našim partnerom v projekte je školské vzdelávacie stredisko Chaloupky z Českej republiky. Učitelia sa zúčastnia dvoch kurzov na rozvoj kompetencií v environmetnálnej výchove a učenia v školskej záhrade. Vedenie školy sa zúčastní kurzu pre manažerov , riadenia, leadershipu. Počas projektu každý z učiteľov absolvuje job shadowing v partnerských školách v regióne vysočiny, ktoré so strediskom Chaloupky spolupracujú a majú vybudované školské záhrady. Naplánované aktivity majú priniesť zmeny. Vedenia školy získa nové zručnostiz manažmentu, riadeniaa leadershipua ich aplikácia v prostredí školy. Učitelia sa naučia nové metódy výuky pre všetky predmety s využitím prvkov v školskej prírodnej záhrade. To prinesie inovatívne prvky do vzdelávania s využitím prírodných prvkov a s ich prepojením na moderné IKT ( napr. eTwinig, práca s kamerou, tvorba videí ... )a zlepší sa motivácia pedagógov k tvorbe a realizácii zmien, podporíme ich iniciatívnosť , podnikavosť a kreativitu. Čo v končenom efekte prispeje k zmene areálu školy na vzdelávaciu prírodnú záhradu, s vybudovanými prvkamivyužiteľnými vo vzdelávacom procese.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou, Jastrabá
Jastraba