Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA103-008546
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:114409 €
Koordinátor:Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Bratislava