Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA103-008564
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:523063 €
Koordinátor:Technická univerzita v Košiciach
Košice