Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EEG biofeedback ako cesta rozvoja a pomoci zamestnancov
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA104-008603
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:11295 €
Sumár projektu:Spoločnosť PERSON s.r.o. poskytuje ďalšie vzdelávanie a rozvoj zamestnancom firiem prostredníctvom štruktúrovaných kurzov, tréningov vo sfére soft skills, rozvojových programov, koučingov a iných psychologických postupov. Naša spoločnosť prostredníctvom certifikovaných lektorov vzdeláva pracovníkov pôsobiacich v rôznych odvetviach.Projekt spoločnosti PERSON s.r.o. s názvom EEG biofeedback ako cesta rozvoja a pomoci zamestnancomje zameraný na získanie nových vedomostí a zručností, ktoré je možné intenzívne využívať v oblasti poradenstva, pracovnej a dopravnej psychológie.Cieľom tohto projektu je umožniť zamestnancom spoločnosti PERSON s.r.o. účasť na kurze EEG biofeedback, ktorým získajú certifikát profesionálneho trénera v uvedenej liečebnej metóde. Realizáciou spomínaného projektu sa naša spoločnosť začlení medzi moderné pracoviská, ktoré pracujú prostredníctvom tejto inovatívnej a digitálnej technológie. Rozšíri sa portfólio ponúkaných služieb klientom v oblasti pracovnej a dopravnej psychológie, ktorí budú rozvíjať psychické vlastnosti aj oblasť fyzického zdravia na základe tréningu činnosti mozgu. Do projektu sú zapojené všetky tri psychologičky, ktoré pracujú v našej spoločnosti. Kurz EEG biofeedbacku prebieha v Prahe pod vedením PhDr. Jiřího Tyla, riaditeľa EEG Inštitútu a je štruktúrovaný do teoretickej a praktickej časti. Výstupom tohto kurzu je certifikát, ktorý oprávňuje zamestnancov vykonávať EEG biofeedback na profesionálnej úrovni. Pozitívnym dôsledkom tohto projektu bude nadviazaniespolupráce spoločnosti PERSON s.r.o s profesionálnymi EEG biofeedback trénermi v Slovenskej a Českej republike, nevylučuje sa kooperácia aj na medzinárodnej úrovni. Projektom EEG biofeedback ako cesta rozvoja a pomoci zamestnancov sa skvalitní pracovná kompetencia zamestnancov, rozšíri sa ponuka služieb klientom. Benefit z projektu budú mať aj klienti, ktorý absolvujú EEG biofeedback. Predpokladáme, že nadobudnuté poznatky z práce v oblasti EEG biofeedbacku budeme šíriť a publikovať na národnej aj európskej úrovni.
Koordinátor:Person s.r.o., Kováčska 40/270, Košice
Košice