Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA107-008631
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:56420 €
Koordinátor:Prešovská uni v Prešove
Prešov