Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA109-009003
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Koordinátor:Spojená škola
Detva