Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transformácia školských vzdelávacích programov partnerských škôl na európsku úroveň prostredníctvom zdieľania inovácií osvedčených postupov
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA219-008917
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:62950 €
Koordinátor:Cirkevná spojená škola
Bardejov