Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Práca s deťmi a mládežou v Centre voľného času
Číslo projektu:2015-1-SK02-KA105-000433
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:23331 €
Sumár projektu:Projekt predkladá CVČ v Starej Ľubovni. Cieľovou skupinou pre ich činnosť sú deti a mládež vo veku od 6 do 30 rokov. Svoju činnosť orientujú na oblasti kultúra, šport, environmentálna činnosť, umenie, sociálna činnosť a turistika prostredníctvom aktivít pre mládež, deti a ich rodičov. Ich činnosť je organizovaná prostredníctvom klubov, záujmových skupín, neformálnych skupín, stretnutí a väčších spoločenských aktivít. Od októbra 2015 do augusta 2016 plánujú hosťovať 3 dobrovoľníkov zo Španielska, Nemecka a Chorvátska, ktorí budú participovať na týchto činnostiach.
Koordinátor:Centrum voľného času