Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raise your V.O.I.C.E. 2
Číslo projektu:2015-1-SK02-KA105-000447
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12420 €
Sumár projektu:Cieľom projektu je prostredníctvom zvýšenia mediálnej gramotnosti zvýšiť povedomie o situácii marginalizovaných spoločenstiev v krajinách účastníkov. Účastníci by si mali rozvinúť zručnosti a vedomosti, ktoré by mohli viesť aj k ich lepšej uplatniteľnosti na trhu prace. Projektu sa zúčastní 30 mladých ľudí zo Slovenska, Macedónska, Talianska, Chorvátska a Španielska.
Koordinátor:Mladiinfo Slovensko