Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acquisition of social skills and competences of youngsters for future implementation in society
Číslo projektu:2015-1-SK02-KA105-000458
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:86408 €
Sumár projektu:EDS organizácia EKUMENA bude realizovať projekt koordinujúci 10 dobrovoľníkov z Nemecka, Írska, Talianska, Grécka, Maďarska a Slovinska, jeden dobrovoľník bude z Ukrajiny. Do projektu sú zapojené hosťujúce organizácie: Betánia, Nadácia Krajina harmónie, Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Lepší svet n.o., Fakulta prírodných vied UK a Ulita. Tieto organizácie sa venujú vo veľkej miere práci so zraniteľnými skupinami detí, mládeži, hendikepovaným a seniorom. Dobrovoľníci si zlepšia zručnosti v oblasti jazykovej, komunikácie s ľuďmi a interkultúrneho učenia. Aktivity dobrovoľníkov sú pomerne bohaté a slúžia k nadobudnutiu nových zručností a zdatností dobrovoľníkov pre ich ďalší osobnostný a profesionálny rozvoj. Aktivity budú prebiehať od augusta a septembra 2015 do júla 2016.
Koordinátor:Ekumenická rada cirkví v SR