Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vtancuj medzi nás
Číslo projektu:2015-1-SK02-KA105-000461
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:25500 €
Sumár projektu:Projekt mládežníckej bilaterálnej výmeny podáva neformálna skupina a bude realizovaný na Slovensku. Na projekte bude spolupracovať 46 mladých ľudí a 4 vedúci skupín z dvoch neformálnych tanečných skupín, jedna z Poľskej republiky a druhá zo Slovenska. Trvanie výmeny bude od 14.8. do 24.8.2015 v blízkosti mesta Žilina. Nosnou témou výmeny je rovnosť príležitostí pre všetky sociálne skupiny.
Koordinátor:Karina Kobesová