Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Let´s break the barriers
Číslo projektu:2015-1-SK02-KA105-000463
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:18300 €
Sumár projektu:Projekt predkladá neformálna skupina z obce Moravské Lieskové, ktorej 2 členky sú účastníčkami Kompraxu. Predložený projekt je multilaterálna mládežnícka výmena (LT-5, ES-5, RO-5, ARM-5, TUR-5, SK-5), ktorá je zameraná na tému nezamestnanosti mladých ľudí. Aktivity: diskusia s HR manažérom, príprava motivačného listu, príprava podnikateľských zámerov atď. Aktivity sa uskutočnia v dňoch 28.8. až 3.9.2015 v Oraviciach.
Koordinátor:ELPEgroup