Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Change Your Footprint!
Číslo projektu:2015-1-SK02-KA105-000464
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:28542 €
Sumár projektu:Projekt predkladá organizácia Mladiinfo SK. V projekte budú vykonávať aktivity dobrovoľníci z Gruzínska, Ukrajiny a Litvy. Projekt je zložený z troch aktivít a to mládežníckej výmeny, krátkodobej a dlhodobá EDS. Témou projektu je životné prostredie. Cieľom projektu je rozvoj kompetencií mladých ľudí pre lepší život, zistiť viac informácií o znečistení životného prostredia a ako žiť viac v súlade v prírodou. Výmena je zameraná najmä na zvyšovanie povedomia o znečistení ŽP a ako riešiť tento problém kreatívnym spôsobom. Na konci výmeny budú účastníci výmeny vyzvaní k tomu, aby pripravili aktivity pre skupinovú krátkodobú EDS 10 dobrovoľníkov. Mladiinfo zároveň vyšle jedného dobrovoľníka na dlhodobú EDS do Gruzínska, ktorá bude pokračovaním v téme výmeny. Projekt bude prebiehať od septembra 2015 do augusta 2016.
Koordinátor:Mladiinfo Slovensko