Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mosty priateľstva
Číslo projektu:2015-1-SK02-KA105-000465
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:15255 €
Sumár projektu:Projekt Mosty priateľstva je projekt, medzi Spoločenstvom evanjelickej mládeže a partnerskou mládežníckou organizáciou CVJM Gesamtverband in Deutschland / YMCA Germany. Tento projekt má za cieľ porozumieť mladým ľuďom, ktorý žijú v inej krajine a prostredníctvom toho vytvárať nové priateľstvá na báze osobných vzťahov. Dvaja dobrovoľníci budú vykonávať aktivity v združení SEM Dolný Kubín a v rámci regiónu budú dobrovoľníci zapojení do práce s mladými v komunitách v danom regióne, do prípravy spoločných stretnutí miestnych komunít v rámci regiónu, rôznych diskusií, či regionálnych mládežníckych podujatí SEM. Dobrovoľníci sa zapoja aj v rámci celoslovenského pôsobenia organizácie pri vytváraní aktivít ako je organizovanie mládežníckeho festivalu SEMFEST2015, organizovanie Celoslovenskej športovej olympiády SEM, alebo mládežníckej konferencie SEM. Aktivity projektu budú prebiehať od septembra 2015 do júla 2016.
Koordinátor:Spoločenstvo evanjelickej mládeže-oblastné centrum