Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GOING INTERNATIONAL
Číslo projektu:2015-1-SK02-KA105-000469
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:20065 €
Koordinátor:Centrum pre interkultúrny dialóg