Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fighting Youth Unemployment and Social Exclusion
Číslo projektu:2015-1-SK02-KA105-000470
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:23625 €
Koordinátor:Združenie pre rozvoj osobnosti