Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Photo in your Life
Číslo projektu:2015-1-SK02-KA105-000484
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:16900 €
Sumár projektu:Projekt predkladá neformálna skupina, ktorá sa sformovala na aktivitách realizovaných Klubom Detskej nádeje pre deti s kardiologickými ochoreniami. Predkladaný projekt je multilaterálna ml. výmena (SK-9, CZ-9, PL-9, AU-9), ktorá je zameraná na fotografovanie, virtuálne správanie, média a sebaprezentovanie sa na internete. Aktivity projektu: rolové hry, diskusie, workshopy na témy ako: internet - priateľ alebo nepriateľ?, pracovné pohovory a virtuálne správanie, média a my, fotografia ako umenie a pod.
Koordinátor:Cardio Youngs