Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Youth Activation - Long Term Ambition
Číslo projektu:2015-1-SK02-KA205-000519
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:163773 €
Koordinátor:Unia nevidiacich a slabozrakých Slovenska