Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Learn and Change with EVS
Číslo projektu:2015-2-SK02-KA105-000537
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:10948 €
Sumár projektu:10 mesačná EDS sa bude konať v Mostare, v Bosne a Hercegovine. Vykonávať EDS budú 2 dobrovoľníci zo Slovenska. Ich náplňou aktivít bude vytváranie a implementácia projektov pre mladých ľudí v hostiteľskej organizácii. Ďalšie aktivity budú príprava podujatí organizovaných organizáciou a pod.
Koordinátor:A.D.E.L. - Association for Development, Education and Labour