Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outgrow yourself in Slovakia
Číslo projektu:2015-2-SK02-KA105-000601
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Sumár projektu:Projektovú žiadosť predkladá skúsený žiadateľ Mladiinfo. Tento projekt kombinuje tri aktivity - 2 EDS projekty, z čoho jedna aktivita je dlhodobá - 10 mesačná EDS pre dvoch dobrovoľníkov zo Srbska a Rumunska. V rámci tejto aktivity EDS je organizácia Mladiinfo koordinujúca organizácia a čerstvo akreditovaná organizácia AISEC je hosťujúcou organizáciou. V druhej EDS krátkodobého charakteru (1 mesiac) je plánovaný počet dobrovoľníkov 10 mladých ľudí zín Gruzínsko a Macedónsko. V tretej aktivite je plánovaná 2-mesačná mobilita pracovníka s mládežou do partnerskej organizácie STRIM v Krakove. Primárnym cieľom tejto mobility je profesionálny rozvoj pracovníka s mládežou primárne v oblasti vysielania a hosťovania EDS projektov a rozvíjanie nápadov budúcich projektov Erasmus+ spolu s partnerskou organizáciou. Projekt odporúčam podporiť v rámci oboch aktivít EDS, avšak neodporúčam podporiť mobilitu pracovníka s mládežou nakoľko program aktivít je nedostatočný vzhľadom na dĺžku jeho pobytu v organizácii a súčasne aj vzhľadom na fakt, že nie je jasné, čo si pracovník s mládežou prinesie do svojej domovskej organizácie a aký bude prenos získaných vedomostí a know-how do organizácie Mladiinfo.
Koordinátor:Mladiinfo Slovensko