Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hovorme viac - participácia mládeže a medzirezortná spolupráca
Číslo projektu:2015-2-SK02-KA347-000618
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:33480 €
Sumár projektu:Mládežnícka organizácia ZIPCeM, zastrešujúca 11 členských ICM, ktorá je zároveň koordinátorom Národnej pracovnej skupiny pre štruktúrovaný dialóg (ŠD) v SR, predkladá projekt "Hovorme viac", ktorý svojou filozofiou, zameraním a cieľmi má ambíciu stať sa pokračovaním aktuálne prebiehajúceho projektu "Chceme zmenu!". Tvorcovia projektu reagujú na potreby mládeže a odporúčania EÚ, pričom ich cieľom je podnietenie medzirezortnej spolupráce v oblasti mládežníckej politiky, ktorá by sa stala tradíciou, a vytvorenie systému/platformy a podmienok na stretávanie a dialóg zainteresovaných strán - zástupcov rezortov, mladých ľudí a expertov na jednotlivé témy.Projekt počíta so zapojením MĽSNP (geografické a ekonomické prekážky), Youthpass nebude využitý. Hlavné témy, ktorých sa projekt týka, sú: Mládež, Občianstvo EÚ, povedomie o EÚ a demokracia. Hlavné diskutované témy - zdravie, zamestnanosť a vzdelávanie a rozvoj potenciálu mladých ľudí - sú témy, ktoré sa priamo týkajú už teraz pripravovaného predsedníctva EÚ spolu s Holandskom a Maltou. Plánovaným výsledkom projektu sú odporúčania pre prax a návrhy implementácie do mládežnícej politiky na všetkých úrovniach, ktoré by mali synergicky dopĺňať Národný projekt ŠD
Koordinátor:ZDRUŽENIE INFORMAČNÝCH A PORADENSKÝCH CENTIER MLADÝCH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE