Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LET'S GET TOGETHER AND PLAY PHYSICS
Číslo projektu:2016-1-HU01-KA219-022969_2
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Koordinátor:Základná škola s materskou školou
Bratislava