Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rovnaké šance pre všetkých
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA101-022214
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:13850 €
Koordinátor:Základná škola s materskou školou Častá
Častá