Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšovanie profesionálnych a osobných kvalít zamestnancov
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA101-022354
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:5935 €
Koordinátor:Základná škola s materskou školou, Slatina nad Bebravou
Slatina nad Bebravou