Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"School in my heart: strengthening a healthy relationship among Parents and Teachers"(Škola v mojom srdci: posilňovanie zdravého vzťahu medzi rodičmi a učiteľmi")
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA101-022411
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:4530 €
Koordinátor:Gymnázium, Dukelská 30, Giraltovce
Giraltovce