Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilita študentov našej školy, príprava na ich úspešné uplatnenie v zamestnaní
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA102-022133
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:28770 €
Koordinátor:Súkromná stredná odborná skola podnikania
Zvolen