Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilitou žiakov a učiteľov SPŠE k zvýšeniu kvality školy
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA102-022205
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:54394 €
Koordinátor:Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Bratislava