Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilitami študentov k vyššiemu hodnoteniu kvality školy.
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA102-022230
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:28920 €
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola
Bratislava