Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvýšenie vedomostí, zručností a podpora mobility žiakov v odbornom vzdelávaní
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA102-022281
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:37544 €
Koordinátor:Stredná odborná škola
Vranov nad Topľou