Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medzinárodné skúsenosti pre lepšie uplatnenie na trhu práce
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA102-022300
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:21142 €
Koordinátor:Stredná odborná škola Gemerská 1,Košice
Košice