Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA103-022130
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:34205 €
Koordinátor:Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Košice Juh