Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA103-022341
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:92075 €
Koordinátor:Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Bratislava