Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA103-022382
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:8808 €
Koordinátor:Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie, n. o.
Bratislava