Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín.
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA107-022284
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:84864.09375 €
Koordinátor:Ekonomická univerzita v Bratislave
Bratislava