Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA107-022433
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:16440 €
Koordinátor:Univerzita J.Selyeho
Komárno